Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Kainastonjoen alaosan tulvasuojeluhankkeen toteutus alkoi (Etelä-Pohjanmaa)

Kauhajoella sijaitsevan Kainastonjoen alaosan tulvasuojeluhankkeen toteuttaminen on aloitettu rantojen raivauksilla ja kaivutöillä. Kainastonjokea perataan lähes 7 km matkalta ja uomaa vahvistetaan sekä rakennetaan pohjapato Kattilakoskeen. Kaivumäärä on noin 140 000 m3ktr ja kaivutöiden urakoitsijana toimii Tuhkasaari Oy. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on reilut 600 000 €.

Tulvasuojelutöiden tavoitteena on poistaa kesätulvat noin 230 ha:n suuruiselta alueelta ja laskea myös kevättulvien vedenkorkeuksia. Vaasan hallinto-oikeuden vuonna 2014 antaman vesioikeudellisen lupapäätöksen haltija on Kainastonjoen järjestely-yhtiö, joka myös vastaa tulvasuojeluhankkeen toteutuksesta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tänä vuonna 200 000 € avustuksen ja järjestely-yhtiö tulee hakemaan lisärahoitusta vuodelle 2019.

Kyrönjoen vesistöalueeseen kuuluva Kainastonjoki on Kauhajoen kaupungin keskeisiä vesistöjä. Alue on kärsinyt merkittävistä tulvahaitoista viimeksi vuosina 2012 ja 2013. Lisäksi kesätulvat haittaavat peltoviljelyä lähes vuosittain. Tulvasuojelutöiden vaikutuksia vesistöön ja kalatalouteen seurataan hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja:

  • Kainastonjoen järjestely-yhtiö: päätoimitsija Arto Vainionpää puh. 040 512 2488 ja konsultti Väinö Haapamäki 0400 185 027
  • Urakoitsija Marko Tuhkasaari puh. 0400 268 106
  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila puh. 0295 027 962

Liitekartta:

 


Alueellista tietoa