Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskusta koskeva YVA-selostus on vireillä (Häme)

Hämeen ELY-keskus ilmoittaa H. G. Paloheimo Oy:n Riihimäen Rajaportin alueella toteutettavan Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskusta koskevan hankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksen vireillä olosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä).

Ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee H. G. Paloheimo Oy:n suunnitelmia omistamansa alueen esirakentamiseksi puhtailla, haitta-aineettomilla ylijäämämailla, maakivillä, louheella ja betonimurskeella. Materiaalit käytetään hankealueen pengertäytössä. Alue on vanha turvetuotantoalue, mikä on metsitetty ja nykyisin metsätalouskäytössä.

Hankealue on jaettu kahteen osaan pengertäytössä käytettävien maalajien perusteella. Alueelta kuoritaan ja hyödynnetään nykyisen maapohjan turvekerros. Pengertäytössä käytettävät materiaalit tuodaan alueelle muualta, pääasiassa lähiseudun rakennustyömailta.

Hankealue sijaitsee Riihimäellä Rajaportin alueella, valtatien 3 vieressä. Hankealueen pinta-ala on 22,5 hehtaaria ja nykyinen korkeustaso noin +93.00. Alue jakaantuu Riihimäen yleiskaavassa työpaikka-alueeseen (TP) ja maatalousalueeseen (M), joiden esirakentamisessa käytetään suunniteltuja maalajeja.

YVA-selostuksessa kuvataan hankkeen toteuttamisvaihtoehdot. Arviointiselostus on nähtävillä 1.8.2018 - 28.9.2018 seuraavissa paikoissa:

  • Riihimäen kaupunki, Asiakaspalvelupiste Tietotupa, Eteläinen Asemakatu 2, 11101 Riihimäki
  • Riihimäen kaupunginkirjasto, Kauppakatu 16, 11100 Riihimäki
  • Internetissä www.ymparisto.fi/jussilansuoYVA

Hankkeen esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 29.8.2018 klo 18 - 20 Suomen Metsästysmuseon trofeesalissa, Tehtaankatu 23 A, 11910 Riihimäki.

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne ELY-keskukseen viimeistään 28.9.2018.

Lausunnot ja mielipiteet tulee osoittaa Hämeen ELY-keskukselle ja toimittaa Uudenmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi tai osoitteella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki.

Mielipiteitä ja lausuntoja voi myös tuoda Hämeen ELY-keskukseen, käyntiosoite:
Kirkkokatu 12, 15140 Lahti tai Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna.

Hämeen ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama lausunto ja arviointiselostuksesta esitetyt mielipiteet sekä annetut lausunnot julkaistaan internetissä YVA-lausunnon antamisen jälkeen osoitteessa www.ymparisto.fi/jussilansuoYVA.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus, leena.eerola(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 021 380

Tiedotus:

Viestintäasiantuntija Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Alueellista tietoa