Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Itäsuomalaiset pk-yritykset investoivat voimakkaasti innovaatioihin, osaamiseen ja uuteen tuotantokapasiteettiin (Itä-Suomi)

ELY-keskus myönsi yrityksille ennätyksellisen paljon yrityksen kehittämisavustusta vuoden ensimmäisellä puoliskolla Itä-Suomessa. Vuoden 2018 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana ELY-keskus myönsi lähes 27 miljoonaa euroa 71 yrityksen kehittämishankkeeseen ja kahteen yrityksen toimintaympäristön kehittämishankkeeseen.

Yritysten kehittämisrahoituksella syntyy uutta liikevaihtoa, vientiä, työpaikkoja ja uusia yrityksiä

Rahoituksen myötävaikutuksella arvioidaan syntyvän rahoitettuihin yrityksiin uutta liikevaihtoa lähes 160 miljoonaa euroa, uutta vientiä lähes 65 miljoonaa euroa, uusia työpaikkoja yli 450 ja uusia yrityksiä 10 kappaletta. Rahoituksen arvioidaan käynnistävän itäsuomalaisissa yrityksissä lähes 83 miljoonan euron kehittämis- ja investointihankkeet. Myönnetystä rahoituksesta kohdentui Etelä-Savoon noin 5,8 miljoonaa euroa, Pohjois-Karjalaan noin 10 miljoonaa euroa ja Pohjois-Savoon noin 11 miljoonaa euroa.

Myönnetyllä rahoituksella 50 yritystä kehittää kilpailukykyään vähähiilisellä ratkaisulla, 38 yritystä kehittää patentteihin perustuvia innovaatioita ja 57 yritystä kehittää toimintaansa muihin aineettomiin oikeuksiin perustuvilla innovaatioilla. Samassa hankkeessa voi olla useampia suojattavia innovaatioita

Yritysten rahoituksen kysyntä vaihtelee Itä-Suomen maakunnissa

Rahoituksen kysyntä maakunnissa vaihtelee vuosittain maakuntien erilaisen elinkeinorakenteen vuoksi. Vuoden 2018 alkupuolella rahoituksen kysyntä oli Etelä-Savossa lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Yritykset hakivat Etelä-Savossa rahoitusta yli 7 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana. Liikkeellä olivat etenkin teknologiateollisuuden ja matkailualan yritykset.

Pohjois-Karjalassa teknologiateollisuus on viime vuosina käynnistänyt merkittäviä kehittämisinvestointeja. Vuoden 2018 alkupuolella Pohjois-Karjalassa yritykset hakivat rahoitusta samaa tahtia kuin vuonna 2017 eli noin 9 miljoonaa euroa.

Pohjois-Savossa rahoituksen kysyntä piristyi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Kun vuoden 2017 alkupuolella haettiin noin 13 miljoonaa euroa, niin 2018 alkupuolella haettiin noin 20 miljoonaa euroa. Kysyntä lisääntyi etenkin teknologiateollisuuden ja matkailun alalla.

ELY-keskuksella on käsittelyssä tällä hetkellä 56 yrityksen hakemusta, joissa rahoitusta haetaan noin 37 miljoonaa euroa.

Maaseuturahaston yritystuen kysyntä vilkastui Etelä-Savossa

Vuoden 2018 alkupuolella ELY-keskus myönsi avustusta maaseuturahastosta 63 mikroyritykselle yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Rahoituksesta Leader-rahoitusta oli 31 kpl yhteensä noin 500 000 euroa. Lisäksi ELY-keskus rahoitti kolmea yritysryhmän kehittämishanketta noin 140 000 eurolla. Rahoitusta ovat saaneet etenkin elintarvike- ja matkailuyritykset ja näille aloille on myös tullut uusia yrityksiä.

Eniten tukirahoitusta saaneet yritykset Itä-Suomessa

Yritysten kehittämispalveluiden avulla vauhtia yrityksen kehittämiseen ja kasvuun

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen pk-yrityksille tarjoamia matalan kynnyksen liiketoiminnan analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja. Niiden avulla pk-yritys voi tehdä esimerkiksi pienimuotoisia selvityksiä innovaatiosetelin tapaan. Kehittämispalvelujen avulla tuetaan pk-yritysten kasvun, uudistumisen, kansainvälistymisen sekä työllistämisen ensiaskeleita. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla yritykset ovat suunnitelleet mm. laajempia kehittämishankkeita, kehittäneet henkilöstöosaamistaan ja tehostaneet toimintaansa.

Itä-Suomessa toteutettiin vuoden 2018 alkupuolella kaikkiaan 210 yrityskohtaista kehittämispalvelua, joihin ELY-keskus myönsi rahoitusta yhteensä noin 0,9 miljoona euroa. Kehittämispalveluista 59 kpl toteutettiin Etelä-Savossa, 46 kpl Pohjois-Karjalassa ja 105 kpl Pohjois-Savossa. Reilu kolmannes kehittämispalveluista johti laajempaan yrityksen kilpailukykyä parantavaan kehittämishankkeen. Näin käynnistyneitä kehittämishankkeita rahoitettiin eri lähteistä mm. pankit, ELY-keskus, Business Finland ja Finnvera.

ESR- ja EAKR -kehittämisrahoituksella hyvä kysyntä

Itä-Suomessa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteisiin on osallistunut yhteensä 35 000 henkilöä vuosien 2015-2018 aikana. Toimenpiteillä on edistetty työllistymistä ja työssä olevan työvoiman osaamisen lisäämistä. Lisäksi on kehitetty koulutuksen työelämäyhteyksiä. Kaupunkialueilla on edistetty osallisuuden ja yhteisöllisyyden eri muotoja syrjäytymisen vähentämiseksi.  Pk-yrityksiä hankkeisiin on osallistunut 5 500 joista mikroyrityksiä 3 400. Yritykset ovat hakeneet hankkeista täydennystä mm. digiosaamiseen sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Työttömiin kohdistuvia toimenpiteitä tarvittaisiin ESR ohjelmaan lisää. Erityisesti pitkään työttömänä olleiden henkilöiden aseman parantamiseksi tähtääviin toimenpiteisiin voitaisiin suunnata rakennerahasto-ohjelman rahoitusta nykyistä enemmän. Tähän mennessä 1900 pitkäaikaistyötöntä on osallistunut ESR-hankkeisiin.

Rahoitushakemuksia on vuoden 2018 aikana tullut ELY keskukseen yhteensä 80 kappaletta ja haettu tukimäärä on niissä yhteensä 25 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 alkupuoliskolla ELY-keskus myönsi kehittämishankkeisiin rahoitusta yhteensä 13,7 miljoonaa euroa, josta 4,4 miljoonaa Etelä-Savoon, 1,5 miljoonaa Pohjois-Karjalaan ja 4,9 miljoonaa Pohjois-Savoon. Vajaa miljoona euroa on kohdistunut ylimaakunnallisiin hankkeisiin. Lisäksi Etelä-Savon ELY-keskus myönsi 2 miljoonaa euroa rahoitusta valtakunnalliseen EURES- työnvälitysverkoston työn kehittämiseen.

EAKR ja ESR kehittämisrahoituksen jakautuminen ajalla tammi-kesäkuu 2018

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, p. 044 246 4670
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus (Kuopio), timo.ollila(at)ely-keskus.fi, p. 040 8431009 


Alueellista tietoa