Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Itäisellä Suomenlahdella ei vielä voimakkaita leväkukintoja (Kaakkois-Suomi)

Tilanne

Kaakkoisen Suomenlahden vakiohavaintopaikoilla on havainnoitsijoiden mukaan levää ollut kyllä runsaasti, mutta vallitsevat tuulet ovat painaneet leväesiintymiä länteen päin, joten voimakkailta leväkukinnoilta on itäisellä Suomenlahdella toistaiseksi vältytty.

Vakiohavaintopaikoilla sisämaassa levää on runsaasti Lappeenrannan Haapajärvessä ja Iitin Sääskjärvessä.

Yleisöhavainnon mukaan Kouvolan Pyhäjärvellä, Salonsaaren ympärillä on havaittu runsaasti levää, samoin Kouvolan Orijärveltä on tullut yleisöhavainto.

Vedet lämpöisiä

Kaakkois-Suomen järvien pintaveden lämpötilat ovat 22 asteen ja 26 asteen välillä, lämpimimpiä vedet ovat Simpelejärvellä ja Kouvolan Käyrälammessa. Itäisen Suomenlahden rannikolla pintaveden lämpötilat ovat 20 asteen tuntumassa.

Vedenkorkeudet

Sään ennustetaan jatkuvan seuraavan viikon ajan vähäsateisena ja Vuoksen vesistön järvien ja jokien vedenkorkeuksien laskevan. Saimaan vedenkorkeus on noin 40 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenkorkeus on hitaassa laskussa, jota kertyy ennusteen mukaan 15-40 cm elokuun loppuun mennessä. Syyskuussa vedenkorkeus lähestyy ennusteen mukaan jo ajankohdan keskitasoa, jollei loppukesästä tule selvästi tavallista sateisempi.

Kymijoen vesistöalueella suurten järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet ja monissa pienemmissä järvissä jo selvästi keskimääräistä alemmaksi. Päijänteen lähtövirtaaman vähittäinen pienentäminen jatkuu lähiviikkoina, ja tämän myötä myös Kymijoen virtaama pienenee. Kymijoen pääuoman virtaama on vielä toistaiseksi hiukan suurempi kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta, mutta ennusteen mukaan heinäkuun lopulla ollaan jo keskimääräisissä lukemissa.

Mäntyharjun reitiltä Vuohijärvi on ajankohdalle tyypillisissä lukemissa.

Sinilevät eivät aina myrkyllisiä

Järvien tutkituista sinileväesiintymistä noin puolet ovat olleet myrkyllisiä. Jotkut sinilevälajit voivat muodostaa sekä myrkyllisiä että myrkyttömiä kantoja. Jopa samassa leväesiintymässä osa levämassasta voi olla myrkyllistä ja osa ei. Sinilevien myrkyllisyys voidaan selvittää ainoastaan laboratoriotutkimuksissa.

Levänäyte tulee ottaa suoraan puhtaaseen astiaan runsaimmasta levämassasta ja säilyttää viileässä (esim. jääkaapissa) valolta suojattuna ja toimittaa tutkittavaksi mahdollisimman pian. Uusimpien tutkimusten mukaan melko vähäinenkin sinileväesiintymä saattaa olla myrkyllinen, jonka vuoksi sinileväpitoisessa vedessä uimista sekä veden käyttöä talous- ja löylyvetenä tulisi välttää.

Kesän edetessä on syytä muistaa varovaisuus sinileväpitoisen veden kanssa. Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, löylyvetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä. Edes kuumennettuna sinileväpitoinen vesi ei ole käyttökelpoista, sillä sinilevien tuottamat myrkyt kestävät hyvin kuumentamista. Myös lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää, sillä lapset ja lemmikit eivät välttämättä osaa varoa sinilevää. Uimisen jälkeen on myös hyvä muistaa peseytyä puhtaalla vedellä iho-oireiden välttämiseksi.

Järviwiki:

Lisätietoja

Tiedottaja Sirpa Skippari
s-posti: sirpa.skippari(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 287

 

 

 


Alueellista tietoa