Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien tarkistamisesta pyydetään kommentteja (Pirkanmaa)

Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien tarkistamista selvitetään parhaillaan. Pirkanmaan ELY-keskus Pyhäjärven säännöstelyluvan haltijana ja Näsijärven säännöstely-yhtiö Näsijärven säännöstelyluvan haltijana pyytävät kommenttejanne esiselvityksestä, jossa on arvioitu säännöstelylupien tarkistamisen vaikutuksia Pyhäjärven ja Näsijärven sekä alapuolisten vesistöjen tilaan ja käyttöön.

Esiselvitys on saatavilla ymparisto.fi-palvelussa osoitteessa: www.ymparisto.fi/saannostely/kokemaenjoki. Sivulta löytyy linkki lyhyeen kyselyyn, johon voi vastata 24.10. - 9.11.2017.

Lupien on mukauduttava ilmastonmuutokseen

Viimeisten vuosien aikana on tavattu mittaushistorian vähälumisimpia talvia ja selvitysten mukaan ilmasto muuttuu yhä lämpimämmäksi etenkin talvien osalta. Tutkimusten mukaan talven kokonaissademäärät lisääntyvät, mutta lumikertymä jää vähäisemmäksi. Tällä vuosikymmenellä on havaittu vesistöjen talvivirtaamien kasvaneen, kun lumipeite on tullut aikaisempaa myöhemmin ja sulamisjaksoja on entistä enemmän. Talviajan sateista yhä suurempi osuus tulee vetenä.

- Nykyisten 60- ja 70-luvuilta lähtöisin olevien säännöstelylupien mukaan Pyhäjärven ja Näsijärven vedenkorkeuksia tulee laskea, jotta järvissä olisi tilaa kevään sulamisvesille. Lisäksi touko-kesäkuun vaihteessa vedenkorkeutta on pidettävä kesäkorkeuksia alempana, jotta rantapeltojen muokkaus onnistuu. Alhaisista talviaikaisista vedenkorkeuksista aiheutuu turhaa haittaa vesiluonnolle ja virkistyskäytölle, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Pirkanmaan ELY-keskus ja Näsijärven säännöstely-yhtiö ovat yhteistyössä selvittäneet mahdollisuudet Pyhäjärven ja Näsijärven säännöstelylupien tarkistamiseksi. Selvityksessä tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa, jossa ensimmäisessä poistettiin pakollinen kevätkuoppa (talviaikaisen vedenkorkeuden alentaminen) ja toisessa poistettiin lisäksi toukoalenema (touko-kesäkuun alempi vedenkorkeus). Vaihtoehdoilla ei muuteta ylintä sallittua säännöstelyn ylärajaa.

- Varautuminen tavanomaisiin tai runsaslumisiin talviin varmistetaan turvarajalla, joka pakottaa laskemaan vedenkorkeutta tulvariskin ollessa suuri, kertoo Isid.

Esiselvityksen perusteella pelkällä kevätkuopan poistolla vähälumisina talvina on vesien tilan ja käytön kannalta sekä myös vesivoiman kannalta positiivisia vaikutuksia. Toukoaleneman poisto parantaisi etenkin rantakasvillisuuden ja kevätkutuisten kalojen sekä linnuston pesimäolosuhteita, mutta siitä aiheutuisi maataloudelle vettymishaittaa. Vettyminen voi heikentää alavimpien peltojen kantavuutta ja mahdollisesti lisätä kuivatuskustannuksia.

Esiselvityksen perusteella pelkän pakollisen kevätkuopan poistoa voidaan hakea täydentämällä nykyisiä vaikutusarvioita arvioimalla tarkemmin luontovaikutuksia. Mikäli kevätkuopan poiston lisäksi päätetään hakea myös toukoaleneman poistoa, tulee nykyisten vaikutusarvioiden lisäksi arvioida tarkemmin vaikutuksia maataloudelle sekä olemassa oleville kuivatusjärjestelyille.

- Tässä vaiheessa halutaan selvittää eri tahojen ja vesien käyttäjien näkemyksiä. On tärkeää kuulla, onko kaikki esiselvityksessä käsiteltävät asiat käsitelty riittävästi ja puuttuuko mitään olennaista, toteaa Isid.

Esiselvitystä viimeistellään vuoden 2017 aikana kommenttien perusteella. Vuoden 2018 alussa laaditaan esiselvityksessä esitetyt tarkemmat selvitykset: luontovaikutukset, peltoselvitys ja ojitusyhteisöselvitys. Jatkotoimenpiteistä eli lupamuutoksen hakemisesta päätetään esiselvitysten jälkeen vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja:

  • Esiselvitys ja linkki kyselyyn: www.ymparisto.fi/saannostely/kokemaenjoki
  • Pirkanmaan ELY-keskus:
    • johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188 ja
    • vesiyksikön päällikkö Heidi Heino, p. 0295 036 325
  • Näsijärven säännöstely-yhtiö
    • toimitusjohtaja Jukka Joronen, p. 040 8016187

Alueellista tietoa