Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtatien 22 tiesuunnitelman laatiminen välillä Poikkimaantie - Konttisentie on aloitettu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun kaupunki ovat aloittaneet tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 22 välillä Poikkimaantie – Konttisentie Oulun kaupungin alueella. Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta, sekä pienentää liikenteestä johtuvia meluhaittoja.


Valtatie levennetään nelikaistaiseksi keskikaidetieksi Poikkimaantien ja Haarakankaantien risteyssillan välillä. Oululahdentien liittymään rakennetaan lisäkaistoja liittyviltä teiltä ja vapaa oikea -kaistat Oulun keskustan suuntaan. Haarankankaantien risteyssilta muutetaan puolikkaaksi eritasoliittymäksi rakentamalla liityntärampit keskustan suuntaan.
Haarakankaantien risteyssillan ja Heikkilänkankaan liittymän väli muutetaan keskikaiteelliseksi 1+1 -kaistaiseksi tieksi. Poikkimaantien ja Oulunlahdentien liittymien välille suunnitellaan uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Tarkastelujaksolle suunnitellaan myös melusuojauksia maavalleina, melukaiteena ja valliseinäyhdistelminä. Niiden tarkempi sijoittuminen ratkaistaan suunnittelun aikana.

Suunnittelutyö on käynnistynyt elokuussa 2013. Tiesuunnitteluvaiheen aikana pidetään loppuvuoden 2013 aikana kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja – ehdotuksia sekä otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2014, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutus suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa
suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu syksyllä 2014. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 8,0 miljoonaa euroa (alv 0%). Hanke sisältyy liikennepoliittisen selonteon mukaiseen vt 22 Oulu - Kajaani -parantamishankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen rakentaminen aloitetaan tällä hallituskaudella, aikaisintaan
vuonna 2015.

Lisätietoja:

Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus, Ari Kuotesaho, puh.0295 038 259,
[email protected],

Oulun kaupunki, liikenneinsinööri Jorma Heikkinen puh. 044 703 2112, [email protected],

Hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, puh. 040 595 7440, [email protected],

Sito Oy, projektipäällikkö Pirkka Hartikainen puh. 040 735 1998,
[email protected]


Alueellista tietoa