Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtatien 22 parantaminen välillä Kosulankylä – Riihikylä, Muhos (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt yhteistyössä Muhoksen kunnan kanssa tiesuunnitelman laatimisen valtatien 22 kevyen liikenteen olosuhteiden ja liittymä-järjestelyjen parantamiseksi välillä Kosulankylä - Riihikylä.

Hankkeessa Hotintien liittymä parannetaan rakentamalla väistötila. Rovantien ja Rantatien liittymät porrastetaan ja liittymiin rakennetaan väistötilat. Kevyen liikenteen turvallisuutta parannetaan rakentamalla Rovantien risteykseen kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Koko hankkeen alueella tehdään yksityisteiden liittymäjärjestelyjä.

Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan valtatielle kevyen liikenteen alikulkukäytävä, yksityisliittymiä yhdistetään katkaisemalla liittymiä ja suunnittelemalla korvaavia yksityistieyhteyksiä. Yhteydet nykyisille linja-autopysäkeille säilytetään. Parannettavien liittymien
kohdalla olevia pysäkkejä ja pysäkkiyhteyksiä parannetaan. Päätien liikenteen turvallisuutta parannetaan rakentamalla Hotintien, Rantatien ja Rovantien liittymiin väistötilat.

Suunnittelutyö on käynnistynyt 2013 aikana. Tiesuunnitteluvaiheessa syksyllä 2013 järjestetään kansalaisille tarkoitettu yleisötilaisuus hankkeesta. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia sekä otetaan vastaan suunnitelmia koskevia palautteita ja ehdotuksia.

Tiesuunnitelma valmistuu tammikuussa 2014, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Muhoksen kunnalta, jonka alueella suunnittelukohde sijaitsee. Ennen lausunnon antamista kunta asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Rakennuskustannusarvio on noin 1,3 M€ (alv 0 %). Hanke sisältyy liikennepoliittisen selonteon mukaiseen vt 22 Oulu–Kajaani -parantamishankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen rakentaminen pyritään aloittamaan tällä hallituskaudella.
 

Lisätietoja:
Hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
tekninen johtaja Mikko Kari, puh. 044 4970 308, Muhoksen kunta,
hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, puh. 040 595 7440, TV Infraconsulting Service Oy,
projektipäällikkö Marko Peltomaa, puh. 040 584 2504. Destia Oy,


Alueellista tietoa