Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Luomualan lisääntyminen jatkuu Etelä-Savossa  -22 uutta luomuviljelijää aloitti (Etelä-Savon ELY-keskus)

Maatalouden ympäristötuen luonnonmukaista viljelyä koskevia erityistukihakemuksia saapui Etelä-Savon ELY-keskukseen huhtikuun loppuun mennessä 126 kpl. Kokonaan uusia luomuviljelyn aloittavia oli tänä vuonna 22 kpl ja yli sata viljelijää haki vuoden jatkosopimusta tänä vuonna päättyvälle luomusopimukselle. Uusia luomukotieläintuotannon hakemuksia saapui tänä keväänä seitsemältä tilalta.

Kun lasketaan yhteen uusien luomusopimushakemusten ala, noin 450 hehtaaria, ja lisäalahakemukset entisiin luomusopimuksiin, nousee luomuala tänä vuonna noin 750 hehtaarilla. Etelä-Savossa luomuala käsittää peltoalasta nyt noin 13,3 prosenttia. Luomutiloja on Etelä-Savossa nyt kaikkiaan noin 270 kpl.

Maatalouden ympäristötuki kiinnosti

Huhtikuun lopulla päättyneessä maatalouden ympäristötuen erityistuen haussa jätettiin ELY-keskukseen kaikkiaan 293 hakemusta. Maatalouden ympäristötukeen käytettävissä olevien määrärahojen niukkuuden takia tänä vuonna haettavina olevina uusina sopimuksina olivat ainoastaan luomusopimukset ja ns. ei-tuotannollisten investointien jälkeen tehtävät hoitosopimukset, joita saapui yhteensä 38 kpl.

Muiden erityistukisopimusten osalta oli tänä keväänä mahdollisuus hakea päättyvän sopimuksen jatkamista yhdellä vuodella. Näitä vuoden jatkohakemuksia saapui yhteensä 255 kpl. Jatkosopimushakemuksia oli perinnebiotoopin hoitoon 60 kpl, lietelannan sijoittamiseen peltoon 39 kpl, maiseman ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen 25 kpl sekä alkuperäisrotujen kasvattamiseen 19 kpl.  

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 098
Asiantuntija Marja Pulkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 073 (luomu)


Alueellista tietoa