Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueen tierakennus- ja korjauskohteet vuonna 2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Suurimmat rakennushankkeet ELY-keskuksen alueella ovat Liikenneviraston E18-tien rakennushankkeet, jotka jatkuvat vielä useamman vuoden ajan.

ELY-keskuksen tienpäällystystyöt ovat alkaneet Vt 13 Lemillä kohteella Huttula–Rutola viikolla 19. Sen jälkeen siirrytään viikolla 22 Ruokolahdelle, kohteelle Oritlampi–Viimola. Päällystystyöt jatkuvat Kaakkois-Suomen alueella syyskuun loppuun asti.

ELY-keskuksen siltakohteista Lanajoen sillalla Ruokolahdella Kt 62 työt ovat jo alkaneet ja rakennushakkeista Nuijamaan rekkakaista Vt 13 on käynnissä. Muiden kohteiden käynnistyminen tarkentuu lähiaikoina.

Päällystystyöt  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus käyttää päällysteteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon tänä vuonna noin 7 M€. Päällystettävä ja paikattava tiepituus tulee olemaan alueellamme yhteensä noin 120 km. Lisäksi Liikennevirasto päällystää Vt 6:n investointikohteelle lopullisen päällystyskerroksen noin 25 km:n matkalle.

Päällystyskohteet on esitetty liitteenä olevassa kartassa ja kohdeluettelossa. Kohteilla voidaan tehdä rakenteeseen kohdistuvia töitä ennen varsinaista päällystämistä. Kohteiden tarkempi töiden ajoitus ja paikkausohjelma tarkentuu myöhemmin.

Lisätietoja tienpäällystystöistä: 
Rakennusmestari Jukka Annala, puh. 0295 029 159 ja Antero Arola,
puh. 0295 029 160. 

Siltaurakat

Kaakkois-Suomen ELY-keskus käyttää siltojen suunnitteluun ja korjaukseen vuonna 2013 n. 2,5 M€. Korjattavia siltoja on 13 kappaletta. Siltojen korjaustyöt aiheuttavat haittaa liikenteelle. Korjaustöiden pituus voi olla useita kuukausia. Alustavat aikataulut löytyvät liitteenä olevasta kohdeluettelosta.

Lisätietoja siltaurakoista:
Projektipäällikkö Seppo Mielonen, puh. 0295 029 190 ja 
Tomi Vänninen, puh. 0295 029 318.

Rakennushankkeet

Kaakkois-Suomen ELY-keskus parantaa raja-asemien liikennejärjestelyitä vuosina 2013–2014 seuraavissa kohteissa yhteensä 25–26 M€:lla.

  • Nuijamaan rekkakaista rakennetaan 6 km:n matkalle välille Mustola–Metsä-Kansola.
  • Vaalimaan raja-asemalla eriytetään raskasliikenne henkilöautoliikenteestä.
  • Imatran raja-asemalla parannetaan yleistä liikenteen sujuvuutta.
  • Nuijamaan raja-asemalla parannetaan sekä maasta lähtevän että saapuvan henkilöliikenteen rajanylityskapasiteettia.
  • Vainikkalan raja-asemalle parannetaan liikenneyhteyttä parantamalla Rikkilän maantie.  

Kahden ensiksi mainitun hankkeen rahoitus saadaan Liikenneviraston myöntämästä erillisestä teemarahoituksesta ja kolmen seuraavan hankkeen rahoitus noin 14 M€ saadaan EU:n ENPI-ohjelmasta.

Lisätietoja rakennushankkeista:
Projektipäällikkö Seppo Mielonen, puh. 0295 029 190  ja
Hannu Heinikainen 0295 029 163.

Maltti on valttia – varaa riittävästi aikaa

Tietyöt aiheuttavat valitettavasti haittaa liikenteen sujuvuudelle. Työt pyritään tekemään kuitenkin niin, että haitta on mahdollisimman pieni. Työn tekemistä vältetään ruuhka-aikoina ja osa muun muassa päällystyskohteista tullaan tekemään yötyönä. Lisäksi valtateillä ei perjantaisin ja juhlapäivien aattoina työskennellä klo 14:n jälkeen. ELY-keskus on töiden ajoituksessa ottanut huomioon myös tiedossa olevat merkittävät yleisötapahtumat.

Työmaan kohdalla on oman ja työntekijöiden turvallisuuden takia syytä noudattaa varovaisuutta. Paras keino on nopeuden riittävä pudottaminen sekä opasteiden ja liikenteenohjauksen noudattaminen. Uudelleenpäällystetyllä tieosalla, josta tiemerkinnät ja reunantäytöt puuttuvat, on ajoturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tietoa päällystys-, silta- ja muista tietöistä saa myös tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100 ja Liikenneviraston Internet-sivuilta sekä tekstitelevision sivuilta.


Alueellista tietoa