Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - yksityistieavustukset KES

Yksityistieavustukset

Talvinen metsätie.

Yksityistieavustuksiin on saatavissa tällä hetkellä hyvin tukea. Valtion talousarvioesityksen mukaisesti vuodelle 2021 myönnettiin koko valtakuntaan 30 miljoonan euron rahoitus. Se on 10 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Keski-Suomen määrärahan osuus tälle vuodelle on noin 2 miljoonaa euroa.

Koronapandemia ja sitkeässä elänyt käsitys valtion avustusrahojen niukkuudesta ovat vaikuttaneet tilanteeseen, jossa mm. Keski-Suomessa yksityisteiden perusparannushankkeisiin tarkoitettuja varoja on jäänyt parilta aiemmalta vuodelta yli. Niinpä ollaan tilanteessa, jossa rahaa on erittäin hyvin käytettävissä. Siksi olisi niin teiden käyttäjien kuin erityisesti metsäteollisuuden kuljetusten kannalta tärkeää, että tiekunnat aktivoituisivat juuri nyt perusparannushankkeisiin. Näin hyvä rahoitustilanne tuskin jatkuu ikuisesti.

Keski-Suomen tilanne on muuttunut myös alueellisesti Kuhmoisen siirryttyä vuoden vaihteessa Pirkanmaan puolelle. Kuhmoisten keskeneräiset avustushankkeet hoidetaan loppuun Keski-Suomen ELY-keskuksessa, mutta kaikki uudet hankkeet käsittelee jatkossa Pirkanmaan ELY-keskus. Myös kolmesta erityisavustettavasta kohteesta suurin eli Haukkasalon lauttapaikka siirtyi Pirkanmaalle.

Vuoden 2019 lakimuutoksen myötä valtionavustuskelpoisten yksityisteiden määrä kasvoi merkittävästi. Kun tienparannuksen avustus on niinkin korkea kuin 50 % hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista ja merkittävissä parannushankkeissa - kuten siltahankkeissa - avustusprosentti voi olla 75 %, on valtionavustus hyvä keino poistaa yksityisteille kertynyttä korjausvelkaa.

Helpotusta tiekuntien kokousten järjestämiseen on tulossa vielä tämän vuoden aikana. Nykyinen yksityistielaki mahdollistaa etäkokoukset, mutta se edellyttää asiasta päättämisen ennakkoon. Tuleva lakimuutos mahdollistaa tiekuntien etäkokoukset ilman ennakkopäätöstä.

Edellytys valtionavustuksen saamiselle on, että tie täyttää valtionavustuskelpoisuuden ehdot. Kelpoisuusehtoja on selkeästi osoitettavan parannushankkeen lisäksi kaksi; asioiden hoitamista varten on oltava olemassa tiekunta ja tiekuntaa sekä kyseessä olevaa yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla Maanmittauslaitoksella ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmä Digiroadissa. Tuki on harkinnanvaraista. Mikäli avustushakemus on puutteellinen, siihen pyydetään täydennyksiä. Kelpoisuusehdoista nykyisen lain aikana avustus ei juurikaan jää kiinni. Avustettavien parantamishankkeiden koolla ei ole alarajaa, mutta käytännössä alle 10 000 euron hankkeita avustetaan harvoin.

Talvi on erinomaista aikaa hankkeen suunnittelulle ja hiljaisena uinuneiden tiekuntien aktivoimiselle. Keväällä yksityisteiden kantavuuden arviointeihin voidaan oivasti hyödyntää Keski-Suomessa Kirri-Tikkakoski -moottoritiehankkeen parissa työskenteleviä kantavuutta mittaavia ammattilaisia. Mittausraportti helpottaa suunnittelua ja kustannusten arviointia. Tilaisuutta ei kannata jättää hyödyntämättä, sillä se säästää tiekunnille selvää rahaa!