Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan

ELY-keskukset ovat 19.10.2020 lähtien voineet myöntää yrityksen kehittämisavustusta Suomen Covid-19-puitetukiohjelman mukaisena väliaikaisena valtiontukena. Lisäksi avustusta on voitu myöntää pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020. Hallitus jatkaa väliaikaiseksi tarkoitettuja muutoksia 31.12.2021 asti. Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisten muutosten jatkolla mahdollistetaan yritysten kehittämishankkeiden tuki paitsi koronakriisissä, myös siirryttäessä vähitellen kohti tavanomaisia olosuhteita.

Valtioneuvoston päätös asetusmuutosten jatkamisesta perustuu Euroopan komission 28.1.2021 tekemään päätökseen pidentää tilapäisten valtiontukisääntöjen voimassaoloa vuoden 2021 loppuun asti. Samalla komissio päätti nostaa niin sanotun 800 000 euron väliaikaisen valtiontuen yrityskohtaista enimmäismäärää 1,8 miljoonaan euroon. 

Komission 10.3.2021 antamalla päätöksellä vahvistettiin Suomen Covid-19-puitetukiohjelman jatkuminen 31.12.2021 asti sekä puitetukiohjelman mukaisen valtiontuen yrityskohtaiseksi enimmäismääräksi 1,8 miljoonaa euroa. Maaliskuussa voimaan astunut korotus koskee ELY-keskusten myöntämää yrityksen kehittämisavustusta silloin, kun avustusta myönnetään puitetukiohjelman mukaisena valtiontukena.

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Kyseessä voi olla aloittava, kasvuhakuinen tai uudistumaan pyrkivä yritys. Erityisenä painopisteenä on kansainvälistyminen.

Lue lisää:

Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan vuoden 2021 loppuun asti, 23.6.2021 (tem.fi)