Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Ympäristöministeriön hallinnonalan valtionavustuksia vuodelle 2014 voi hakea nyt  (Uudenman ELY-keskus)

Ympäristöministeriö on ilmoittanut haettavaksi hallinnonalansa harkinnanvaraisen valtion-avustuksen ensi vuodelle. Avustusta myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2014 valtion talousarviossa tähän varoja. Uudenmaan ELY-keskus myöntää avustuksia rakennusperinnön hoitoon.

Hakemukset Uudenmaan ELY-keskukselle tulee toimittaa 31.10.2013 mennessä. Aikaisemmin toimitetut vuotta 2014 koskevat avustushakemukset otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.

Rakennusperinnön hoito

Rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää avustuksia kulttuurihistoriallisesti merkittävien   rakennusten ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen sekä säilyttämisen edellyttämiin selvityksiin ja tietopalveluun. Avustusta voidaan myöntää rakennus- kulttuuri-inventointeihin, merkittäviin maisema-alueisiin ja kansallisiin kaupunkipuistoihin kuuluvan rakennetun ympäristön hoidon ja kunnostuksen avustuksiin. Avustukset myönnetään ensisijaisesti rakennusten ulkopuolisiin korjaustoimenpiteisiin. Tukea voivat hakea yksityiset kansalaiset, kunnat, kuntayhtymät ja yhteisöt.

Lisätietoja ja linkit hakulomakkeisiin

                                                                            

LIsätietoja:

  • Ylitarkastaja Henrik Wager, Uudenmaan ELY-keskus, puh, 040 488 1669   
  • Tarkastaja Arja Myllyoja, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 0400 292 518

Alueellista tietoa