Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointiselostus on nähtävillä 19.6.-31.8.2017 Ylivieskan ja Nivalan kaupunginvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/urakkanevantuulivoimayva

Infinergies Finland Oy suunnittelee 9 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Ylivieskan kaupungin Urakkanevan alueelle. Voimaloiden teho olisi noin 3-6 MW, napakorkeus enintään 180 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 250 metriä. Hankealueella tuotettu sähkö siirrettäisiin maakaapeleilla Pajukosken sähköaseman kautta sen vieressä sijaitsevalle Fingrid Oyj:n Uusnivalan sähköasemalle. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan kahta maakaapelireittivaihtoehtoa VEA (noin 4,5 km) ja VEB (noin 4,7 km).

Yleisötilaisuus keskiviikkona 16.8.2017

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 16.8.2017 klo 17.30 alkaen (kahvitarjoilu klo 17.00 alk.) Raudaskylän Kristillisellä Opistolla (Kirkkosali, Opistontie 4-6, Ylivieska). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Infinergies Finland Oy) ja YVA-konsultin (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot toimitetaan 31.8.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta viimeistään 27.10.2017.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Tuukka Pahtamaa, puh.0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Liisa Kantola, puh. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Infinergies Finland Oy
Sisko Kotzschmar, puh. 044 7595 050, etunimi.sukunimi@infinergies-finland.com
Erwin Birr, puh. 050 595 0301, etunimi.sukunimi@infinergies-finland.com

YVA-konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Leila Väyrynen, puh. 040 541 2306, etunimi.sukunimi@fcg.fi
Minna Tuomala, puh. 040 555 8674, etunimi.sukunimi@fcg.fi


Alueellista tietoa