Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toiminta Pohjois-Karjalassa vuonna 2014 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Pohjois-Karjalan tilastoitavien yli 100 asukasta palvelevien jätevedenpuhdistamoiden (16 kpl) toimivuus vuonna 2014 oli perinteiseen tapaan edelleen hyvä. Luvussa ei ole mukana Uimaharjun taajaman jätevesiä, koska niiden puhdistaminen tapahtuu yhteiskäsittelynä Enocell Oy:n kanssa. Puhdistamoilta vesistöön johdettu fosforikuormitus oli 1970-luvulta alkavan seurantajakson alhaisin.

Puhdistamoilla saavutettiin keskimäärin seuraavat puhdistustulokset (suluissa vuoden 2013 tilanne):

BHK (orgaaninen aines)                        98,2 %           (97,6 %)       Kokonaisfosfori                                      97,8 %           (97,7 %)
Kokonaistyppi                                         24,7 %           (23,2 %)

Kokonaistypen poistolle ei puhdistamoiden ympäristöluvissa ole Pohjois-Karjalassa velvoitteita.

Puhdistamoiden aiheuttamat vesistökuormitukset (kg/vuosi) olivat seuraavat (suluissa vuoden 2013 tilanne):

BHK (orgaaninen aines)                        70 197 kg      (72 791 kg)
Kokonaisfosfori                                      2 434 kg         (2 578 kg)
Kokonaistyppi                                        493 417 kg    (475 444 kg)

Vesistökuormitus vähentyi orgaanisen aineen ja kokonaisfosforin osalta edelliseen vuoteen nähden. Typpikuormitus kasvoi hieman.

Yhteenlaskettu virtaama maakunnan puhdistamoilla oli keskimäärin 30 550 m3 jätevettä vuorokaudessa, josta Joensuun kaupungin Kuhasalon puhdistamon osuus oli 60 %. Virtaama oli lähes sama kuin vuonna 2013.  

Vuoden 2014 aikana toiminnasta jäi pois Värtsilä -Niiralan alueen jätevedenpuhdistamo, jonka jätevedet johdetaan Tohmajärven kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle.

Puhdistamoilla saavutetut puhdistustulokset ovat ELY -keskuksen mielestä osoitus puhdistamoiden hyvästä ja asiantuntevasta hoidosta. Työ on ollut pitkäjänteistä ja vesiensuojelun edistämisen kannalta tärkeää.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ari Heiskanen, puh. 0295 026 177, ari.heiskanen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa