Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Virtavesien kunnostuksella saadaan parannettua vesien tilaa - Varsinais-Suomessa paljon hyviä monitavoitteisia hankkeita käynnissä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Valonia (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) sekä Turun kaupunki järjestivät perjantaina 11.9.2015 Turussa virtavesien kunnostuksia käsittelevän seminaarin. Tilaisuudessa keskusteltiin Varsinais-Suomen virtavesien nykytilasta ja kunnostusmahdollisuuksista sekä kuntien ja vesiensuojeluyhdistysten roolista virtavesien ekologisen tilan kehittäjinä, toiminnan aktivoijana ja yhteistyön rakentajana.

EU:n vesipuitedirektiivin pohjalta laadittujen vesienhoitosuunnitelmien tavoitteena on saavuttaa vesiemme hyvä tila viimeistään vuonna 2027. Virtavesien rakenteelliset kunnostukset ovat yksi kustannustehokkaimmista konkreettisista toimista kohti tuota tavoitetta. Virtavesiämme on rakennettu ja perattu voimakkaasti viimeisen sadan vuoden aikana. Osaavalla suunnittelulla kyetään monissa vesistöissä palauttamaan merkittävä osa joen ekologisesta ja virkistyskäyttöarvosta takaisin aiheuttamatta merkittäviä haittoja.  

Kaksi esimerkkiä ELY-keskuksen ja kaupunkien yhteistyönä toteutettavista, suunnittelu- ja luvanhakuvaiheessa olevasta monitavoitteisesta kunnostushankkeesta:

  • Raisionjoen ja Paimionjoen yläosan säännöstelypatojen muuttaminen luonnonmukaisiksi pohjapadoiksi.  
  • Salon tulvasuojeluhanke, jossa Uskelanjokeen koskialueille rakennetaan luonnonmukaisia jokijään pidätysrakenteita ja suoritetaan samalla kalataloudellinen koskikunnostus.

Lisäksi monissa vesistöissä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on joko suunnittelu- tai toteutusvaiheessa hankkeita, joissa perattuja koskialueita palautaan luonnonmukaiseen tilaan ja samalla parannetaan kalojen lisääntymis- ja elinolosuhteita.

Valonia on toteuttanut vuosien 2014–2015 aikana virtavesikunnostuksia erityisesti purovesistöissä. Kunnostuksilla on parannettu muun muassa äärimmäisen uhanalaisen taimenen elinympäristöjä. Merkittävänä osana Valonian virtavesikunnostuksia on ollut kansalaisten aktivoiminen vesiensuojelutyöhön ja ympäristötietoisuuden lisääminen. Hankkeissa on järjestetty muun muassa purokunnostustalkoita.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus (vesitalous): Juha-Pekka Triipponen 0295 022 953
Varsinais-Suomen ELY-keskus (kalatalous): Leena Rannikko 0295 022 649

Valonia: Janne Tolonen 050 518 7755

Turun kaupunki: Pekka Salminen 044 907 5999


Alueellista tietoa