Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Viiden kunnan välinen vesihuoltolinja lisää toimintavarmuutta Päijät-Hämeessä (Hämeen ELY-keskus)

Päijät-Hämeeseen on valmistunut valtion vesihuoltotyönä toteutettu viiden kunnan välinen syöttövesijohto ja kokoojaviemäri. Vesihuoltolinja sijoittuu Asikkalan Urajärven, Heinolan Vieru­mäen, Nastolan Pyhäntaan ja Hollolan Heinlammin sekä Lahden Takkulan ja Hiekka­nummen väliselle alueelle. Rakennetun vesihuoltolinjan yhteispituus on noin 32 km.

Vesihuoltolinja mahdollistaa ylikunnallisen vesihuoltoyhteistyön lisäämisen sekä parantaa kuntien vesihuollon toimintavarmuutta ja erityistilanteisiin varautumista. Linjan toteutuksen yhteydessä on otettu käyttöön myös Heinolan Syrjälänkankaan pohjavedenvedenottamo, jonka vedenottolupa on 1 000 m3/d. Uuden vedenottamon ja runkolinjan myötä erityisesti Heinolan Vierumäen taajaman ja Suomen Urheiluopiston sekä Asikkalan Urajärven alueen ja Nastolan alueiden vedenhankinnan toimintavarmuutta saadaan lisättyä. Nastolan ja Hollolan kunnat sekä Lahti Aqua Oy ovat valmistelleet käyttösopimuksen, jonka mukaan Lahti Aqua Oy hoitaa rakennetun järjestelmän operoinnin, osallistuu alueen talousveden toimitta­miseen sekä vastaanottaa ja puhdistaa jätevedet ao. kuntien alueelta.

Uudella vesihuoltolinjalla on myös aluetaloudellisia vaikutuksia. Valmistunut linja luo mah­dollisuuksia maankäytön suunnitteluun. Runkolinjat sijaitsevat suurelta osin nykyisten tie­yhteyksien läheisyydessä, joten ne tarjoavat mahdollisuuksia elinkeinoelämän ja palveluyrittämisen lisäämiseen ja edelleen kehittämiseen.

Huomattava osa toteutetusta runkolinjasta sijoittuu pienten ja matalien järvien sekä tiheäh­köjen asutusalueiden tuntumaan. Hankealueen maaperä- ja ympäristöolosuhteiden vuoksi kiinteistökohtainen vedenhankinta ja jätevesien käsittely on haasteellista. Valmistunut run­kolinja mahdollistaa lähes 420 asuinkiinteistön liittämisen ja lähes 300 loma- ja vapaa-ajan­asunnon vesihuollon järjestämisen yhteisen vesihuollon piiriin kuntakohtaisten jakeluverkos­tojen toteutumisten myötä.

Runkolinjan rakentaminen käynnistyi keväällä 2012 ja saatiin valmiiksi kesän 2014 aikana. Hanke toteutettiin neljässä urakkavaiheessa, ja sen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 5,08 M€.

Lisätietoja

Vesihuoltoasiantuntija Timo Virola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 245

Tekninen johtaja Harri Hirvonen, Asikkalan kunta, puh. 044 778 0290

Vesihuoltoinsinööri Kalle Maaranen, Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos, puh. 044 769 3015

Tekninen johtaja Heikki Salonsaari, Hollolan kunta, puh. 044 780 1441

Tekninen johtaja Risto Helander, Nastolan kunta, puh. 0400 499 294

Toimitusjohtaja Martti Lipponen, Lahti Aqua Oy, puh. 040 758 9644

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173


Alueellista tietoa