Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Vesitilannetiedote, Pohjois-Pohjanmaa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kesäkuun aikana Pohjois-Pohjanmaalla on satanut poikkeuksellisen paljon. Maakunnan eteläosissa järvet, joet ja ojat ovat täyttyneet vesistä. Myös maaperä on niin täynnä vettä, ettei se enää juurikaan sido sadevesiä.

Kalajoen virtaama nousee noin 200 m3/s tuntumaan torstaihin mennessä, mikä vastaa keskimääräistä alhaisempaa kevättulvavirtaamaa. Kaikki vesistön säännöstellyt järvet ovat täynnä. Pyhäjoen virtaama on kasvussa ja virtaamahuippu n. 200 m3/s saavutetaan tulevana viikonloppuna. Siikajoen vesistön Uljuan tekojärvessä on vielä tilaa sadevesille. Siikajoen virtaama tulee tästä huolimatta nousemaan noin 150 m3/s tuntumaan viikonloppuun mennessä. Vesi voi nousta alavimmille pelloille Kalajokivarressa, Pyhäjokivarressa ja Siikajokivarressa.

Maakunnan pohjoisosissa Oulujoen ja Iijoen vesistöalueilla järvien vedenpinta on edelleen korkealla kevään lumen sulamistulvien aiheuttaman nousun ja sen jälkeen jatkuneiden sateiden vuoksi. Jokien virtaama on myös ajankohtaan nähden normaalia suurempi.

Hydrologinen tilanne etenkin maakunnan eteläosien vesistöissä Kalajoella, Pyhäjoella ja Siikajoella on otollinen pahemmillekin kesätulville. Koska säännöstellyt järvet ovat täyttyneet ja maaperä täynnä vettä, on tulvan suuruus seuraavan viikon aikana täysin riippuvainen vesisateiden määrästä.

Vesitilannetta voi seurata ymparisto.fi –verkkopalvelussa.

Lisätietoja:
Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne)
Ympäristöinsinööri Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 3006 (Pyhäjoki ja eteläisemmät joet)
Ympäristöinsinööri Kaisa Kettunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 713 9242 (Siikajoki ja pohjoisemmat joet)
 


Alueellista tietoa