Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vesiosuuskuntien omaisuudenhallinnan arviointiin uusi työkalu

Nyt pientenkin vesilaitosten on helppo arvioida omaisuutensa tila maksuttomalla työkalulla. ELY-keskus on julkistanut yksinkertaisen Excel-pohjaisen työkalun vesiosuuskuntien ja muidenkin pienten laitosten omaisuudenhallinnan tueksi. Työkalu on ladattavissa maksutta vesi.fi -sivustolta, mistä löytyy myös pikaohje työkalun käyttöön.

Suomessa on yli tuhat eri ikäistä vesiosuuskunnan verkostoa, joista noin puolet on rakennettu 1900-luvulla. Vesiosuuskuntien ylläpitämiä verkostoja odottaa jossakin vaiheessa mittava ja kallis saneeraus, mikä voi osaltaan heikentää osuuskuntien toimintaedellytyksiä. Tietoa verkostojen kunnosta tarvitaan myös vuotovesien hallintaa varten ja jotta vettä voidaan johtaa hallitusti erityistilanteissa.

Tulevan saneeraustarpeen selvittäminen edellyttää monenlaista tietoa sekä itse verkostosta että muun muassa pumppaamoiden kunnosta ja verkostoventtiileiden ja huuhteluyhteiden määrästä ja toimivuudesta. Samoja tietoja tarvitaan myös, jos suunnitellaan vesilaitosten yhteistyötä tai jopa yhdistämistä. Yhteistyöneuvotteluihin on helpompi lähteä, kun on dokumentoitu arvio oman laitoksen omaisuuden tilasta ja arvosta. Näihin mahdollisiin tuleviin tarpeisiin uudella työkalulla on nyt pyritty vastaamaan.

Lue lisää ja lataa työkalu