Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vesienhoidon toimenpideohjelmien valtakunnallinen tietopalvelu eTPO on avattu

ELY-keskukset ovat julkaisseet uuden valtakunnallisen tietopalvelun, johon on kerätty sähköiseen muotoon kaikki Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmat (lukuun ottamatta Ahvenanmaata). Sivustolla pääsee selaamaan vaivattomasti vesienhoidon toimenpideohjelmia ja tarkastelemaan vesistöjä ja vesienhoidon toimenpiteitä kartalla.

Vesienhoitoa suunnitellaan ja toteutetaan Suomessa seitsemällä vesienhoitoalueella sekä Ahvenanmaalla. Vesienhoitosuunnittelu koostuu sekä vesienhoitosuunnitelmista että niitä täydentävistä toimenpideohjelmista, jotka yhdessä edistävät vesiensuojelua. Toimenpideohjelmassa kuvataan pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteiden tavoitteena on vähentää pintavesien rehevöitymistä ja parantaa rakennettujen vesien ekologista tilaa. Pohjavesien osalta toimenpiteet parantavat pohjavesialueiden määrällistä ja kemiallista tilaa. ELY-keskukset vastaavat vesienhoidon suunnittelusta ja toimenpideohjelmien kokoamisesta alueellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Nyt julkaistussa tietopalvelussa pääsee tarkastelemaan kaikkia Manner-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmia. Tietopalvelussa voi kartan avulla tarkastella vesistöjen perustietoja, kuten ekologista tilaa, sekä vesistöille suunniteltuja toimenpiteitä ja toimenpidetarvetta. Tietopalvelussa pääsee tarkastelemaan vesienhoidon toimenpiteitä sektoreittain (maatalous, yhdyskunnat jne.) ja suunnittelualueittain. Lisäksi osa toimenpiteistä on kohdistettu yksittäiseen vesimuodostumaan tai vesimuodostumaryhmään, joita pystyt tarkastelemaan etpo-sivustolla.

Käy tutustumassa uuteen sivustoon osoitteessa www.etpo.fi.

Lue lisää

Vesienhoidon toimenpideohjelmien valtakunnallinen tietopalvelu eTPO on avattu (20.6.2022, sttinfo.fi)