Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Vesi- ja jäätilanne Pohjois-Pohjanmaan vesistöissä (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Tammikuun aikana hyydepadot ovat nostaneet vedenpinnan korkeuden paikallisesti tulvakorkeuksiin lähes kaikkien Pohjois-Pohjanmaan jokien varsilla. Vesi on noussut ja jäätynyt mm. tiealueille sekä kellareihin. Useita jokivarsilla sijaitsevia sauna- ja piharakennuksia on tällä hetkellä jään ympäröiminä. Koko maakunnan mittakaavassa hyydeongelmat ovat vähenemään päin, koska muodostunut jääkansi estää hyyteen muodostumisen. Edelleen on kuitenkin pitkiäkin jokiosuuksia ilman jääkantta etenkin Iijoen varressa, joten viikonloppua kohti kiristyvä pakkanen voi pahentaa tilannetta näillä alueilla.

Järvet, joet, purot ja ojat ovat jäätyneet tavanomaista selvästi korkeammalle jäätymisajan suuremman vesimäärän vuoksi. Vesimäärän vähentyessä jääkannen alle muodostuu paikoin tyhjää tilaa. Tämän vuoksi jokien, purojen ja ojien jäät voivat paikon olla petollisia kulkijoille. 

Vuoden 2015 sademäärä oli Pohjois-Pohjanmaalla harvinaisen suuri. Maakunnan pohjoisosissa Iijoen vesistöalueella vuotuinen sadanta on ollut suurin 100 vuoden laskentajaksolla. Oulujoen ja Iijoen vesistöalueella vuosisadanta oli vajaa 900 mm, mikä on 150 prosenttia keskimääräiseen verrattuna. Maakunnan eteläosissa, esimerkiksi Kalajoen ja Siikajoen vesistöalueilla, vuosisadanta oli hieman alle 800 mm. Sadannassa on paljon alueellisia eroja, joten paikoin vuotuinen sademäärä on voinut olla vielä suurempikin. Keskimäärin vuotuinen sademäärä Pohjois-Pohjanmaalla on noin 600 mm.

Vesitilannetta voi seurata ymparisto.fi –verkkopalvelussa.

Lisätietoja:

Kokonaistilanne: Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 430
Sadanta: Ympäristöinsinööri Miikka Annunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 304


Alueellista tietoa