Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Verksamhetsstatistiken för de allmänna biblioteken 2012 är färdig (ELY-centralen i Nyland)

De allmänna biblioteken är populära även som evenemangsarrangörer

Förra året besöktes de allmänna biblioteken i Nyland 16,5 miljoner gånger (10,6 besök per invånare) och det gjordes 24,9 miljoner lån (lite fler än 16 lån per invånare). Antalet besökare på biblioteken ökade, men däremot sjönk antalet utlåningar något jämfört med föregående år.

Evenemangs- och utställningsverksamheten på biblioteken var livlig: Under året arrangerade biblioteken 7 831 olika evenemang som besöktes av sammanlagt 200 082 deltagare. Dessutom arrangerades 1 711 utställningar. Information om bibliotekens evenemangs-, utställnings- och utbildningsverksamhet samlades nu in för första gången.

På ett år ökade bibliotekens verksamhetskostnader med cirka 1,3 procent, dvs. till 92,8 miljoner euro (59,90 euro per invånare). Till personalens löner gick 52,5 miljoner euro, dvs. 56,5 % av bibliotekens totala kostnader. Den andra största kostnadsposten var utrymmena (18,2 miljoner euro), 19,7 % av de totala kostnaderna. 8,8 miljoner euro, vilket motsvarar 9,5 % av bibliotekens totala kostnader, gick till anskaffning av material. De övriga kostnaderna uppgick till 13,3 miljoner euro.

Mängden anskaffat material minskade med 13 % jämfört med föregående år. Man anskaffade 460 519 stycken nytt material och avskrev 528 732 stycken gammalt material. I elva kommuner i Nyland uppnåddes inte målet i undervisnings- och kulturministeriets kvalitetsrekommendation, 300–400 nya böcker per tusen invånare.

Dessa och övriga statistikuppgifter framgår av den riksomfattande statistikdatabasen för de allmänna biblioteken. Med hjälp av statistikdatabasen kan man jämföra kommuner och söka information landskaps- eller regionsvis samt baserat på antalet invånare. Från statistikdatabasen kan även tidsserier för olika år skrivas ut.

Statistikdatabasen finns på adressen http://tilastot.kirjastot.fi/
 


Mer information:
Leena Aaltonen, 0295 021 012, leena.aaltonen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa