Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Verkot pois norppavesistä sunnuntaina 14.4.2013 (Etelä-Savon ELY-keskus)

Verkkokalastus päättyy Saimaan norppavesillä 15.4. Tänä vuonna ajankohta voi tuntua aikaiselta, koska talvi on jatkunut viime vuosiin nähden ankarana. Kuuttien kasvu ei kuitenkaan kulje kevääntulon mukaan. Kuuttien liikkuma-alue ja aktiivisuus kasvavat nopeasti ja riski tarttua verkkoihin on erityisen suurta ensimmäisillä itsenäisillä sukellusretkillä.

Viime vuosina Saimaalla toteutetut kalastusrajoitusalueiden laajennukset ovat tehonneet kiitettävän hyvin: Kuuttien pyydyskuolleisuutta on saatu rajoitettua merkittävästi ja norppakanta on vahvistunut. Metsähallituksen kanta-arvion mukaan norppien määrä ylitti 300 yksilön rajan viime vuonna ja suotuisan kehityksen toivotaan jatkuvan. Etelä-Savon ELY-keskus kiittää sopimuskumppaneitaan hyvästä tuloksesta. Lumitalvi on ollut norpan pesinnälle suotuisa ja pesinnän onnistuminen selviää lähiviikkoina toteutettavan pesälaskennan tuloksena.

Nielurajoitin katiskaan 

Verkkokalastuksesta pidättäytyminen on jo tuttua, mutta kalastajien on syytä kiinnittää huomiota katiskapyyntiin. Katiskoihin tule asettaa nielurajoittimet, joiden maksimileveys on 15 cm. Erityisesti tulee huolehtia havaskatiskoiden nielun vahvistamisesta siten, etteivät kuutit pääse tunkeutumaan katiskaan. Kevytrakenteinen havaskatiska on todellinen surmanloukku, ellei kuuttien pääsyä katiskaan estetä tehokkaasti. Mikäli norppa menehtyy pyydykseen, siitä tulee aina ilmoittaa Metsähallitukselle tai lähimmälle poliisille. Jokaisen vahingon tietoja voidaan hyödyntää seuraavien turmien ehkäisyyn. Ilmoitus ilmentää kansalaisrohkeutta.

Verkkokalastus on vaarallista kuuteille myös kesällä 

Viime kesänä sattui useita valitettavia norppien verkkokuolemia välittömästi kieltokauden jälkeen. Tämä nosti paineita kieltoajan jatkamiseksi jopa elokuun loppuun saakka. Vahinkojen välttämiseksi ELY-keskus suosittelee kriittistä suhtautumista verkkokalastukseen heinä-elokuun aikana. Lämmin kesäaika ei muutoinkaan ole suotuisaa verkkokalastusaikaa. Kuuttikuolemien estämisellä turvaamme verkkokalastuksen jatkuvuuden Saimaalla tulevaisuudessakin. 

ELY-keskus postittaa parhaillaan tiedotemateriaalia rajoitussopimuksia tehneille osakaskunnille ja niiden kautta jaettavaksi kalastuslupien ostajille. Lisämateriaalia toimitetaan tarpeen mukaan.

Lisätietoja kalastusrajoituksista ja norpasta nettisivuilla: 

Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)
Metsähallitus (metsa.fi)
Etelä-Savon ELY-keskus (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

Kalatalouspäällikkö Jorma Tiitinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4095

 


Alueellista tietoa