Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Vastuullisuusraportti 2022 sukeltaa ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen vastuullisuustyöhön

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen yhteinen vastuullisuusraportti vuodesta 2022 on ilmestynyt. Uudistuneessa raportissa kerromme työstämme kuuden YK:n vastuullisuustavoitteen eteen. Lisäksi raportti avaa hieman virastokokonaisuuden hiilijalanjälkeä sekä sosiaalista jalanjälkeä.

ELY-keskukset, TE-toimistot ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) tekevät vastuullisuustyötä yhdessä ja raportoivat siitä vuosittain. Vastuullisuustyön tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumiseen. 

-Sekä ELY-keskuksissa, TE-toimistoissa että KEHA-keskuksessa tehtävässä työssä on yllättävän paljon sidospintoja vastuullisuuteen. Kun tämä tulee esille raportoinnin avulla, meidän on helpompi seurata, organisoida ja kehittää omaa vastuullisuustyötämme, kertoo strategiajohtaja Jouko Nieminen KEHA-keskuksesta.

ELY-keskusten mahdollisuudet vastuullisuustyöhön ovat laajat, sillä ELY-keskusten tehtävät liittyvät jopa 80 prosenttiin alueiden ilmastopäästöistä. Tämän ansiosta mahdollisuudet vaikuttaa päästöjen vähentämiseen suoraan ja välillisesti sekä edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista ovat merkittävät. TE-toimistojen kädenjälki puolestaan näkyy vahvasti sosiaalisen vastuun alueella, sillä työllistäminen ja kotouttaminen ovat sosiaalisen vastuun kannalta tärkeitä asioita.

Kuusi valittua vastuullisuustavoitetta

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen yhteisessä vastuullisuusraportissa seurataan toiminnan kädenjälkeä (positiivista vaikutusta ympäristöön ja yhteiskuntaan) tällä hetkellä kuuden YK:n kestävän kehityksen tavoitteen osalta:

  • Edullista ja puhdasta energiaa 
  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 
  • Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • Ilmastotekoja
  • Vedenalainen elämä
  • Maanpäällinen elämä

Lisäksi raportoidaan organisaation omasta jalanjäljestä (negatiivisesta vaikutuksestamme ympäristöön) sekä pohditaan keinoja sen pienentämiseksi.
Sisällön lisäksi vuoden 2022 raportissa uudistettiin myös raportin laadintaprosessi: Mukaan tekemiseen osallistettiin laajasti niitä, joilla on paras tieto ja mielenkiinto aiheeseen. Raportin suunnitteluun ja kirjoittamiseen vahvan panoksensa antoivat etenkin ELY-keskusten ilmastoverkoston asiantuntijat. Lisäksi kirjoittamiseen osallistui asiantuntijoita ELY-keskusten kaikilta vastuualueilta sekä KEHA-keskuksesta. Raportin koostamisesta vastasi KEHA-keskus.

Lue lisää: