Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle 83 uutta painorajoitettua siltaa 1.10.2013 alkaen (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja nostetaan 1.10.2013 alkaen. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella ei ole ollut eikä uudistuksen myötä tulekaan painorajoitettuja siltoja valta- ja kantateille. Sen sijaan muilla maanteillä painorajoitukset lisääntyvät huomattavasti. Aiemmin painorajoitettuja siltoja oli 13 kpl ja uudistuksen myötä painorajoitettuja siltoja tulee olemaan 96 kpl. Painorajoitukset kohdistuvat pääsääntöisesti vanhoihin kiviholvi- ja puupalkkisiltoihin, joita Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on paljon. Siltojen ohella uusia painorajoituksia tulee myös osalle maantielautoista. Turun saaristossa uusia rajoituksia tulee viidelle lauttapaikalle. Mittamuutos ei aiheuta uusia rajoituksia siltojen alikulkukorkeuksiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteillä. Alikulkukorkeuksia merkitään kuitenkin osittain uudelleen.

Raskaan kaluston massat ja mitat -uudistuksella pyritään parantamaan elinkeinoelämän kilpailukykyä tehostamalla kuljetuksia. Uuden asetuksen mukaan ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino muuttuu 60 tonnista maksimissaan 76 tonniin. Lisäksi ajoneuvojen maksimikorkeus muuttuu 4,2 metristä 4,4 metriin. Ajoneuvojen suurin sallittu kokonaispaino vaihtelee akseli- ja teliyhdistelmien mukaan. Yksityiskohtaiset tiedot ajoneuvokohtaisista kokonaispainoista löytyy Valtioneuvoston asetuksesta.

Viiden vuoden siirtymäaikana sallittuja lisäyksiä ovat mm.

  •  7-akselinen yhdistelmä 60 t -> 64 t
  • 2-akselinen auto 18 t -> 20 t
  • 3-akselinen auto 26 t -> 28 t

Varsinais-Suomen ELY-keskus on aloittanut jo painorajoitusmerkkien pystyttämisen, jotta kaikki merkit ehditään asettamaan ennen uuden asetuksen voimaantuloa. Painorajoituksia tulee tasaisesti molempien maakuntien maanteille, Varsinais-Suomeen 53 ja Satakuntaan 43. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen nettisivuilta löytyy lista Varsinais-Suomen ja Satakunnan painorajoitetuista silloista sekä kartta, johon on merkitty kaikki painorajoitukset. Liikenneviraston verkkosivuilta löytyy puolestaan tietoa painorajoituksista koko maan osalta.

Painorajoitukset merkitään neljällä rajoitusmerkillä ja kolmiakselisen telin lisäkilvellä. Ajoneuvon suurinta sallittua massaa -ilmaisevassa rajoitusmerkissä sekä vetoauto että perävaunu voivat painaa merkin osoittaman suurimman sallitun massan. Sen sijaan ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa -merkki tarkoittaa koko ajoneuvoyhdistelmän suurinta sallittua kokonaismassaa. Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massarajoitus tarkoittaa kaksiakselista teliä. Kolmiakselisen telin rajoitus esitetään erillisellä lisäkilvellä.

Painorajoitusten lisääntyminen maanteillä edellyttää raskaalta liikenteeltä entistä enemmän kuljetusreittien etukäteissuunnittelua. Ajoneuvojen kokonaismassan kasvamisella voi olla vaikutuksia myös kuljetusten toimivuuteen talviolosuhteissa, etenkin mäkisillä tieosuuksilla. Suuremmat massat rasittavat erityisesti sorateitä mutta myös kevytpäällysteisiä päällystettyjä teitä. Näiden teiden kantavuus saattaa heikentyä ja vauriot lisääntyä. Myös pintakelirikko saattaa sateisilla keleillä pahentua. Onkin mahdollista, että jatkossa painorajoitukset vähäliikenteisillä teillä lisääntyvät. 

Nettisivuiltamme löytyy lisää tietoa painorajoituksista ja niiden merkitsemisestä, mm. kohteet kartalla sekä silta- ja lauttapaikkakohtaiset painorajoitukset ja painorajoitusmerkit. 

Tietoa asetusmuutoksesta ja painorajoituksista koko maan osalta Liikenneviraston nettisivuilla.

Linkki Valtioneuvoston asetukseen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta (asetusehdotus 6.6.20139)

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapitopäällikkö Timo Laaksonen, p. 040 508 9236 sekä  siltainsinöörit Jari Nikki, p. 0400 821 596 ja Ari Salo, p. 0400 510 391     

 


Alueellista tietoa