Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Vapaaehtoinen suojelu vetoaa lappilaisiin (Lapin ELY-keskus)

Vuonna 2015 Lapissa suojeltiin metsäluontoa METSO-ohjelmalla 969 hehtaaria. METSO pyrkii turvaamaan metsien monimuotoisuutta. Ohjelma jatkuu vuoteen 2025. Vapaaehtoinen METSO-ohjelma on edennyt hyvin erityisesti Lapissa. Viime vuoden loppuun mennessä Lapissa on kaiken kaikkiaan suojeltu yhteensä 6 460 hehtaaria, joka on noin 62 % kokonaistavoitteesta. Koko maassa ohjelmassa suojeltiin viime vuonna yhteensä 5 953 ha luonnonsuojelulailla ja 1 372 ha metsätalouden rahoituslailla (KEMERA).

Pysyvä suojelusopimus suosituin

Valtakunnallisesti suurin osa suojelukohteista on suojeltu pysyvästi yksityisinä luonnonsuojelualueina. Myös Lapissa pysyvä suojelu on maanomistajien mieleen. Vuonna 2015 solmituista suojelusopimuksista vain yksi tehtiin määräaikaisena.
EU-rahoitteinen NATNET Life+ -hanke (2012-2016) toteuttaa METSO-ohjelmaa yhtenä toimenpiteenään Lounais-Lapin alueella. Viime vuonna toteutettiin 700 ha. Hankkeen tavoitteena on suojella yhteensä 2 800 ha, siitä 98 % on jo saavutettu.

Luonnonhoidolla monimuotoisempia metsämaita

Metsien monimuotoisuutta voi parantaa ja turvata myös luonnonhoidollisin toimin suojelun lisäksi. NATNET hanke tarjoaa veloituksetta luonnonhoitosuunnitelmia maanomistajille.
Luonnonhoitosuunnitelma on verrattavissa tilan metsäsuunnitelmaan, mutta siinä huomioidaan monipuolisemmin maanomistajan tarpeet ja toiveet metsätaloudellisten tavoitteiden lisäksi esim. riistan- ja luonnonhoidolle, maisema-arvoille ja virkistyskäytölle. Hankkeen toimesta luonnonhoitosuunnitelma on nyt jo laadittu 4 440 hehtaarille.

Lisätietoja;

METSO-ohjelman toteutuksesta: Luontoympäristöyksikön päällikkö Jari Pasanen, p. 0295 037 476 [email protected]
NATNET Life+ -hankkeesta: Projektipäällikkö Jouni Rauhala, p. 0295 037 502, [email protected]

 


Alueellista tietoa