Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Valvontamaksu yllätti luvanhaltijat, puhelinlinjat tukkeutuivat (ELY-keskus)

Tavaraliikenneluvan haltijoille lähetettyyn valvontamaksuun liittyvät kyselyt ovat ruuhkauttaneet ELY-keskuksen puhelinvaihteen ja liikenteen asiakaspalvelukeskuksen.  

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt ensimmäistä kertaa joukko- ja tavaraliikenneluvan haltijoille vuosittaista liikennelupien valvontaa koskevan laskun. Laskut postitettiin yhteensä noin 13 000 yritykselle, joilla oli tarkastusajankohtana (marraskuu 2013) voimassa oleva joukko- tai tavaraliikennelupa.

Kyseessä on ELY-keskusten suoritemaksuasetuksen mukainen valvontamaksu, joka peritään kaikista liikenteen lupa-asioista, joista on säädetty vuosittainen valvontavelvoite. Vuosivalvonnan piiriin kuuluvat siten sekä taksi-, joukko- että tavaraliikenneluvan haltijat. Maksuvelvollisia ovat kaikki ne yritykset, joilla on tarkastusajankohtana ollut voimassa oleva liikennelupa.  

Maksu on herättänyt yrittäjissä hämmennystä ja siitä johtuvat kyselyt ovat ruuhkauttaneet liikenteen asiakaspalvelukeskuksen ja ELY-keskuksen puhelinvaihteen. ELY-keskus toivoo, että asiakkaat lukisivat laskun mukana lähetetyn tiedotteen ja tekisivät asiasta kirjallisen oikaisu-vaatimuksen, jos se on aiheellista. 

Vain kirjalliset oikaisuvaatimukset käsitellään

Joukko- ja tavaraliikenneluvan haltijoiden nyt saama lasku perustuu valtioneuvoston asetukseen (907/2012) elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2013. Maksuilla katetaan rekisterikyselyjen ja niistä aiheutuvien valvonnallisten toimenpiteiden aiheuttamia kustannuksia.

Maksuvelvollinen, joka katsoo maksun määräämisessä tapahtuneen virheen, voi vaatia siihen kirjallisesti oikaisua Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös sähköpostitse:
kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Suullisia oikaisuvaatimuksia ei käsitellä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, joka käsittelee keskitetysti joukko- ja tavaraliikenteen lupahakemukset sekä valvontatehtävät, on tiedottanut verkkosivuillaan joukkoliikennelupien valvontamaksusta lokakuussa 2013 ja tavaraliikennelupien valvontamaksusta marraskuussa 2013. Asiasta on tiedotettu myös sidosryhmätapaamisissa.

Lisätietoja:

Lisätietoa liikenteen luvista: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/liikenne


Yhteystiedot ystävällisesti sähköpostilla

liikenteen.lupapalvelut@ely-keskus.fi
Johtava lupa-asiantuntija Sari Veija, puh. 0295 027 693

 


Alueellista tietoa