Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Valtioneuvosto hyväksyi muutoksia maatilan investointitukeen ja tukitasoihin

Valtioneuvosto on päättänyt avata uudelleen investoinnit nautakarjataloudelle. Tukea on jälleen mahdollista hakea peruskorjaushankkeiden lisäksi myös uudisrakennus- ja laajennusinvestointeihin.

Lisäksi asetusmuutoksella mahdollistetaan investointituen myöntäminen väliaikaisesti myös turkistuotannon harjoittamisen osalta bioturvallisuutta edistäviin investointeihin, millä ennaltaehkäistään lintuinfluenssan leviämistä. Lisäksi bioturvallisuutta edistävillä investoinneilla voidaan tukea suoja-aitoja sikaloiden suojaamiseen afrikkalaiselta sikarutolta.

Maatalouden energiainvestoinneissa tukitaso on jatkossa 40 % hyväksyttävistä kustannuksista muissa kuin maatilojen biokaasuinvestoinneissa, joiden tukitaso jatkossakin on 50 %. Asetusmuutos tulee voimaan 16.3.2024 alkaen. Turkistuottajille myönnettävä väliaikainen bioturvallisuutta edistävä investointituki on voimassa 15.4.2026 saakka.

Lue lisää:

Valtioneuvosto hyväksyi muutoksia maatilan investointitukeen ja tukitasoihin (maa- ja metsätalousministeriön tiedote 28.3.2024, mmm.fi)