Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtio osti Savitaipaleelta 53 hehtaarin tilan metsiensuojeluun (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Kaakkois-Suomen ELY -keskus on ostanut Savitaipaleen kunnan Kaulialan kylästä noin 53 hehtaarin suuruisen Sopestin tilan valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin. Tila ostettiin METSO-ohjelman varoilla tilan omistaneelta kuolinpesältä.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Ohjelma tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden suojella metsää vapaaehtoisesti korvausta vastaan. 

Laaja luonnontilainen metsä

Sopestin tila on vanha asutustila, joka on kuitenkin ollut jo kauan asumattomana. Tilan metsät muodostavat kaakkoissuomalaisittain poikkeuksellisen laajan ja yhtenäisenä säilyneen luonnontilaisen metsäalueen. Metsä on pääosin iäkästä kuusivaltaista kangasmetsää, jota monipuolistavat lehtomaisemmat alueet ja luonnontilaiset korvet. Alueella elää vaateliasta metsälajistoa kuten vanhoja yhtenäisiä kuusimetsiä suosiva pohjantikka.

Metsähallituksen hallintaan

Valtiolle ostettu tila siirtyy aikanaan ELY-keskukselta Metsähallituksen hallintaan.  Metsähallituksen luontopalveluiden tehtävänä on hoitaa ja hallinnoida valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittua omaisuutta ja luonnonsuojelualueita.

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri Pekka Jokinen
P. 0295 029 240
[email protected]


Alueellista tietoa