Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtatien 22, mt 18684 ja mt 18672 liikennejärjestelyt välillä Juurussuontie – Pikkarala, Oulu (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa on laatimassa tiesuunnitelmaa valtatien 22 kevyen liikenteen olosuhteiden ja liittymäjärjestelyjen parantamiseksi välillä Juurussuontie-Pikkarala. Suunnittelutyö on käynnistynyt elokuussa 2013. Suunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 28.11.2013 klo 18.00 Pikkaralan koululla osoitteessa Vasantie 121, Oulu. Tilaisuudessa esitellään laadittuja suunnitelmaluonnoksia ja otetaan vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta ja ehdotuksia.

Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden ja ajoneuvoliikenteen sujuvuuden parantaminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitellaan valtatielle 22 Juurussuontien liittymään väistötila ja välille Juurussuontie-Määtänkankaantie uusi kevyen liikenteen väylä (n. 1,7 km) sekä Määtäntien liittymän katkaisu. Vasankankaantien (mt 18684) / Haukka-ahontie (mt 18672) risteykseen suunnitellaan maalattu kanavointi (valtatielle vasemmalle kääntymiskaistat), kevyen liikenteen alikulkukäytävä ja uudet linja-autopysäkit kevyen liikenteen yhteyksineen sekä yksityisen tien järjestelyjä.

Hankkeeseen sisältyy myös Pukintien/Vasankankaantien (mt 18684) perusparannus ja päällystäminen, hidasteiden suunnittelu (2-4 kpl) ja yksityisten teiden liittymäjärjestelyjä. Pukintien/Vasankankaantien valtatien liittymiin suunnitellaan saarekkeiden uudelleen muotoilu ja verhoilu. Suunnitteluun kuuluu myös Kourinojan ja Ojanrannan siltarumpujen uusimisen suunnittelu.

Tiesuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2014, jonka jälkeen se lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Oulun kaupungilta. Ennen lausunnon antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Liikennevirasto antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2,1 M€ (alv 0 %). Hanke sisältyy liikennepoliittisen selonteon mukaiseen vt 22 Oulu–Kajaani -parantamishankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen rakentaminen pyritään aloittamaan tällä hallituskaudella.

Lisätietoja antavat:

Pohjois-Pohjanmaan ELY –keskuksen hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259,
Oulun kaupungin liikenneinsinööri Jorma Heikkinen, puh. 044 703 2112,
AIRIX Ympäristö Oy:n hankintapalvelukonsultti Keijo Verronen, puh. 010 241 4619,
Destia Oy:n projektipäällikkö Eerik Jarkko, puh. 050 409 3940.


Alueellista tietoa