Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtatien 13 parantaminen Lapaskankaan liittymässä Kangasniemellä (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaa valtatiellä 13 Lapaskankaan risteysalueen parantamisen rakennustyöt 13.5 2013. Hanke valmistuu lokakuussa 2013.

Kiertotie on käytössä koko kesän.

Taustaa

Hankkeen suunnittelu perustuu vuonna 2003 valmistuneeseen valtatien 13 Jyväskylä - Mikkeli yhteysvälin kehittämisselvitykseen, "Kangasniemen liikenneturvallisuussuunnitelmaan, 2005" ja toimenpideselvitykseen "valtatien 13 liittymä- ja kevytliikennejärjestelyt välillä Salmenkylä - Reinikkala, Kangasniemi, 2006".

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtatien 13 ja maanteiden 447 ja 616 liittymien liikenteenvälityskykyä ja vähentää risteysonnettomuuksia. Kevyen liikenteen alikulkukäytävä ja siihen liittyvät kevyen liikenteen järjestelyt parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta.

Kiertoliittymän ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen tukee Kangasniemen kunnan kaavailemia ratkaisuja taajaman kehittämiseksi.

Hankkeen sisältö

Valtatien 13 ja maanteiden 447 ja 616 risteykseen rakennetaan kiertoliittymä ja sen läheisyyteen valtatien alittava kevyen liikenteen betoninen alikulkukäytävä. Maantie 616 siirtyy sivusuunnassa hieman n. 100 m:n matkalla.

Kevyen liikenteen väyliä rakennetaan n.700 metriä. Kiertoliittymään ja kevyen liikenteen väylille rakennetaan tievalaistus.

Rakennettavat tieosuudet päällystetään asvaltilla.

Hankkeen rahoitus

Hanke toteutetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Kangasniemen kunnan yhteisrahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,2 M€.

Kiertotie

Siltapaikan kiertotien rakentaminen aloitetaan 13.5. Yleinen liikenne siirretään kiertotielle viikolla 22. Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat käytössä koko kesän viikolle 38 saakka.

Pääurakoitsija on Destia Oy.

 

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
projektivastaava
Heikki Liukkonen, 0295026742
 

Destia Oy
Hannu Härkönen p. 0400259234 

 

 


Alueellista tietoa