Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtatie 3 liittymäjärjestelyiden parantaminen käyntiin Parkanossa Niementien kohdalla (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistänyt yhteistyössä Parkanon kaupungin kanssa valtatie 3 parantamistyöt Parkanossa Niementien kohdalla.

Niementielle rakennetaan kiertoliittymä ja kiertoliittymästä uusi ramppi valtatie 3:lle. Teollisuustien ja Elokankaantien välille rakennetaan uusi kevyen liikenteen yhteys. Yhteys alittaa valtatien uuden rakennettavan alikulkukäytävän kautta. Lisäksi hankkeen yhteydessä rakennetaan melusuojausta, uusia viheralueita ja istutusalueita, uusitaan valaistusta ja liikenteen ohjaus- ja suojarakenteita.  

Valtatie 3 liittymäjärjestelyjä ja Parkanossa kaupungin katuverkon yhteyksiä muuttavan hankkeen tarkoituksena on ensisijassa liikenneympäristön selkeyttäminen, sekä liikenneturvallisuuden että liikenteen sujuvuuden parantaminen. Hankkeen yhteydessä rakennettavat melusuojaukset pienentävät valtatien liikenteestä aiheutuvia meluhaittoja. Tavoitteena on myös liikennealueen nykyisen yleisilmeen parantaminen.  

Korjaustöistä häiriöitä valtatie 3 liikenteeseen
 
Töiden yhteydessä valtatie 3 kaistajärjestelyitä joudutaan muuttamaan ja nopeusrajoituksia alentamaan. Lisäksi liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään lyhytaikaisesti kokonaan. Liikenteen pysäytykset tehdään ruuhka-ajan ulkopuolella. Kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakennustöiden ajaksi valtatie 3 liikenne joudutaan ohjaamaan työnaikaiselle kiertotielle.

Rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan kesäkuussa 2017. Urakoitsijana hankkeessa toimii Kreate Oy. Hankkeen noin 1,5 miljoonan euron kustannuksista Parkanon kaupunki maksaa noin 460 000 euroa.

Liite:

Lisätietoja:

  • Projektipäällikkö Tero Haarajärvi, p. 0295 036 223, Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
  • Urakoitsijan edustaja Aaro Hakala, p. 045 126 0074, Kreate Oy
  • Tilaajan valvontakonsultti Pietari Kousa, puh 040 147 6715, Ramboll Oy  

Alueellista tietoa