Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtateiden 3 ja 19 liittymän suunnitelma Jalasjärvellä muuttuu (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii yhteistyössä Kurikan kaupungin kanssa tiesuunnitelmaa Jalasjärven Kivistönkylään valtateiden 3 ja 19 liittymäalueelle. Ongelmana kohteessa on liittymän ruuhkautuminen tultaessa Seinäjoen suunnasta valtatielle 3. Ruuhkautuminen puolestaan huonontaa liikenneturvallisuutta. Uudessa tiesuunnitelmassa Seinäjoelta Tampereelle suuntautuva liikenne ohjataan uutta ramppia pitkin valtatien 3 ali ja nykyisen tasoliittymän ohi. Tasoliittymä säilyy muuten ennallaan, mutta Vaasasta Seinäjoen suuntaan kääntyville tulisi oma kaista vasempaan kääntymistä varten. Näin molempien valtateiden suunnassa liikenteen päävirrat voisivat kulkea esteettömästi ilman pysähtymistä.

Vuonna 2013 laadittiin valtateiden 3 ja 19 risteykseen kiertoliittymään perustuva tiesuunnitelmaluonnos. Se oli tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi edettäessä vaiheittain kohti valtateiden jo aiemmin suunniteltua eritasoliittymäratkaisua. Eritasoliittymä olisi sijoittunut valtatielle 19 nykyisestä liittymästä 700 metriä Seinäjoen suuntaan, jolloin valtatielle 3 tarvittiin uutta linjaa noin 5 km. Vuonna 2015 valmistui Valtatien 3 Tampere – Vaasa -kehittämisselvitys. Siinä ehdotetaan kiertoliittymän korvaamista ns. kevennetyllä eritasoliittymällä. Perusteena on se, että näin saataisiin koko yhteysvälille Tampereelta Vaasaan yhdenmukainen liikenteellinen laatutaso ja parempi liikenteen sujuvuus erityisesti raskaalle liikenteelle. Lisäksi siinä esitetään tutkittavaksi voisiko kevennetty eritasoliittymä korvata kokonaan myöhemmän raskaamman eritasoliittymähankkeen. Tämä toisi merkittäviä säästöjä.

Nyt esiteltävä kevennetty eritasoliittymäratkaisu voisi tehtyjen selvitysten perusteella välittää pääteiden kasvavan liikenteen pitkälle tulevaisuuteen. Valtateille jäisi järjestelyjen jälkeen vielä muutamia tasoliittymiä, joiden toimivuus riippuu alueelle tulevasta maankäytöstä. Kaavoitustyö on vielä käynnissä, joten tältä osin ratkaisut selviävät lähiviikkoina. Jäljelle jäävät tasoliittymät palvelevat tienvarsien maankäyttöä. Ne on suunniteltu varustettavaksi keskisaarekkeilla ja kääntymiskaistoilla, jotta turvallisuus ja sujuvuus olisivat mahdollisimman hyvät. Kevyen liikenteen väylästöä täydennetään ja valtatien 19 alitse rakennetaan Nesteen lähelle alikulkukäytävä ja myös valtatien 3 alitse tulee kevyen liikenteen alikulku.

Tiejärjestelyjen vuoksi Kurikan kaupunki laatii valtateiden 3 ja 19 risteysalueelle asemakaavanmuutoksen.

Tiesuunnitelman ja asemakaavan laatimiseen liittyen järjestetään suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille Jalasjärvitalon Jalasjärvisalissa tiistaina 7. kesäkuuta klo 18.00 - 20.00.

Lisätietoja tiesuunnitelmasta antavat:

  • Janne Ponsimaa, Ely -keskus, puh. 029 502 7746
  • Mikko Uljas, Ramboll, puh. 0400 665 719 ja

Lisätietoja asemakaavasta antavat:

  • Seppo Kangas, Kurikan kaupunki, puh. 050 5950 562
  • Jukka Peltoniemi, Kurikan kaupunki, puh. 044 5502 667

Karttaluonnos uusista liikennejärjestelyistä Vuohiluoman alueella


Alueellista tietoa