Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys valmis - Keski-Suomeen esitetään 12 kohdetta (Keski-Suomen ELY-keskus)

Ympäristöministeriö esittää 183 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi, juuri valmistuneen päivitysinventoinnin myötä. Maisema-alueita on inventoitu ympäristöministeriön johdolla vuosina 2010–2015.

Päivitysinventoinnin tuloksena Keski-Suomeen esitetään 12 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Niistä kuusi kohdetta on ns. vanhoja kohteita, joihin esitetään rajaus- ja nimimuutoksia. Näitä ovat Arvajan reitin kulttuurimaisemat Kuhmoisissa ja Jämsässä, Muurasjärven kulttuurimaisemat Pihtiputaalla, Putkilahden kulttuurimaisemat Jyväskylän Korpilahdella, Saarijärven reitin kulttuurimaisemat Saarijärvellä ja Karstulassa, Viisarimäen Ja Rutalahden laaksomaisema Toivakassa ja Joutsassa sekä Pihtiputaan pika-asutusmaisemat, joita ovat Kärväskylä, Ylä-Liitonjoki ja uutena kohteena Kortteinen. Sumiaisten kirkonkylä sen sijaan esitetään poistettavaksi valtakunnallisten maisema-alueiden joukosta.

Arvoluokan korotusta maakunnallisesta valtakunnalliseksi maisema-alueeksi esitetään kolmelle kohteelle: Alhojärven viljelymaisemalle ja Jämsänjokilaaksolle Jämsässä sekä Kuukanpään kulttuurimaisemalle Jyväskylässä.

Kokonaan uusina maisemanähtävyyksinä Keski-Suomeen esitetään kolme kohdetta: Hyyppäänvuoren maisema Laukaassa, Oravivuoren maisemat Jyväskylän Korpilahdella sekä Päijälän linnavuoren muinaismaisema Kuhmoisissa.

Kokonaisuutena arvokkaat maisema-alueet ovat suomalaisten kulttuurimaisemien parhaimmistoa. Arvokkaan maisema-alueen status on tunnustus ihmisen luontoa rikastavalle toiminnalle sekä kunnianosoitus sukupolvien työlle ja siihen sisältyvälle ainutkertaiselle kulttuuriperinnölle. Maisema-alueiden avulla on mahdollista turvata maisemista tunnistetut arvotekijät lisäämällä ihmisten tietoisuutta maisemien kulttuurihistoriallisista kerrostumista sekä ekologisesta monimuotoisuudesta. Arvokkaiden maisema-alueiden toivotaan myös sitouttavan paikallisia toimijoita maisemanhoitoon ja aktivoivan maaseudulle maisemien vetovoimaisuuteen pohjautuvaa elinkeinotoimintaa.

Kerro mielipiteesi maisema-alueista

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista maisema-alueiksi. Päivitysinventoinnin tuloksia esittelevät aineistot ovat virallisesti esillä ympäristöministeriössä, internetsivulla (linkki alla), ja lisäksi ne ovat nähtävillä ELY-keskuksissa sekä asianomaisissa kunnissa. Kannanotot lähetetään ELY-keskuksiin.
Aineisto on julkisesti nähtävillä ja kuultavana 18.1. - 19.2.2016

Keski-Suomessa järjestetään kolme kaikille avointa yleisötilaisuutta, joissa kerrotaan ja keskustellaan maisema-alue-ehdotuksista:

  • 27.1. Jyväskylä, Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä
  • 28.1. Jämsä, Jämsän kaupungintalo, Seppolantie 10, 42100 Jämsä
  • 3.2. Pihtipudas, Pihtiputaan kunnantalo, Keskustie 9 44800 Pihtipudas

Tilaisuudet alkavat klo 13.00.
 

Kuva: Viisarinmäen ja Rutalahden laaksomaisema (kuva Katriina Koski)

Tietoa www.ym.fi -sivuilla:
Ympäristöministeriön tiedote

Kuulemisaineisto: ym.fi/maisemakuuleminen

Lisätiedot:

  • Päivi Halinen, [email protected], 0295 024 732                 
  • Ilona Helle, [email protected], 0295 024 982
  • Keski-Suomen ELY-Keskus: Puhelinvaihde 0295 024 500, Käyntiosoite: Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä Postiosoite: PL 250, 40101 Jyväskylä Kirjaamon sähköpostiosoite: [email protected]

Alueellista tietoa