Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Valtakunnallisen palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset Satakunnassa (Satakunnan ELY-keskus)

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Satakunnan ELY-keskuksen asiantuntevaksi ja ystävälliseksi koettuun palveluun. ELY-keskuksiin kohdistuneiden säästötarpeiden takia toteutetut sopeuttamiset tai toimintojen keskittämiset eivät näyttäisi vaikuttaneen merkittävästi asiakkaiden palvelukokemuksiin vuonna 2015.

Valtakunnallinen palvelutyytyväisyystutkimus julkistettiin kolmannen kerran. Tutkimuksen mukaan asiakkaamme ovat hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun Satakunnan ELY-keskuksen kokonaisarvosanan ollessa 4.10 asteikolla 1-5.  Arvioitavia palveluja olivat rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapalvelut sekä kehittämispalvelut (konsultointi ja koulutus). Lupapalvelut Satakunnassa hoidetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta. Kolmannen kerran tehtyyn tutkimukseen vastasi 84 asiakasta, mikä oli määrältään lähes puolet pienempi kuin vuonna 2014. Palautteiden vähentyneeseen määrään ja osin myös laatuarvosanaan vaikutti se, ettei Euroopan maaseuturahaston yritys- ja hanketukien päätöksentekoa kyetty käynnistämään v. 2015 tietojärjestelmän keskeneräisyydestä johtuen.

Rahoituspalvelujen osalta asiakastyytyväisyys oli laskenut hieman, sen ollessa nyt 3,96, kun vuonna 2014 se oli 4,05. Positiivista palautetta saimme asiantuntemuksesta ja ystävällisyydestä. Keskeisin kehittämiskohde on rahoituksen myöntämisen käsittelyajat. Myös sähköisten palvelujen toimivuutta toivottiin kehitettävän edelleen.   

Maksatuspalveluiden osalta asiakkaiden tyytyväisyys oli noussut. Vuoden 2015 asiakastyytyväisyys oli 4,44, kun se vuonna 2014 oli 4,26. Palvelun asiakkaat ovat kokeneet ystävällisenä ja palveluhenkisenä. Maksatuksen osalta myös keskeisin kehittämiskohde on maksatusten käsittelynopeus.

Valvontapalveluiden osalta asiakastyytyväisyys oli myös parantunut, sen ollessa nyt 4,04, kun vuonna 2014 se oli 4,02. Valvonnassa asiantuntemus ja ystävällisyys olivat hieman heikentyneet, kun taas asioiden käsittelynopeuden ja päätösten perustelujen koettiin parantuneen merkittävästi.

Vuoden 2015 aikana lanseerattiin uudet kehittämispalvelut ja analyysin ja konsultoinnin osalta keskiarvo oli 4.5.  Konsultoinnissa positiivisena koettiin palvelun nopea ja vaivaton saatavuus sekä suoran hyödyn saaminen liiketoimintaan. Koulutusten kokonaisarvosana oli 3.86 ja koulutuspalvelut saivat positiivisia kommentteja sisällöistä ja koulutusten läpiviennistä. Myös koulutuksen aikana ja kautta saatu verkostoituminen koettiin erittäin hyödylliseksi. Kehittämiskohteeksi nousi asiakkaiden toivoma yhteydenpito koulutusten päättymisen jälkeen. Sekä konsultointipalvelut että avainhenkilöille suunnatut koulutusohjelmat koettiin tehokkaaksi tavaksi kehittää yrityksen toimintaa.

Vuosittain julkaistava palvelutyytyväisyystutkimus pohjautuu ELY-keskuksen jatkuvaan asiakaspalautteeseen ja on ELY-keskuksen toiminnan kehittämisen lähtökohta. Kiitämme saadusta palautteesta! Valtakunnallisella tasolla jatketaan edelleen toimintaprosessien kehittämistä ja panostetaan erityisesti sähköisten palvelujen kehittämiseen, sillä asiakkailla on lupa edellyttää sujuvaa asiointia ELY-keskuksen kanssa. Satakunnassa kiinnitämme tänä vuonna erityistä huomiota asioiden käsittelynopeuteen.

Toivotamme asiakkaillemme hyvää ja menestyksellistä kevään alkua!

Valtakunnallinen tiedote palvelutyytyväisyystutkimuksesta:

Lisätietoja:

  • Anne Jortikka, asiakkuuspäällikkö, Satakunnan ELY-keskus p. 0295 022 046

Alueellista tietoa