Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Valtakunnallinen Työmarkkinoiden kohtaanto -teema: neljä hankehakua 1.7.–27.9.2024

Työmarkkinoiden kohtaannon valtakunnallisessa teemassa sekä EU-tason että kansallisia strategisia tavoitteita tuetaan kehittämällä valtakunnallisia toimenpiteitä työvoiman kohtaannon ja liikkuvuuden edistämiseksi. Hakuinfot 12.8., 13.8., sekä 22.8.

Valtakunnallisen Työmarkkinoiden kohtaanto -teeman koordinaatiohanke tukee ja koordinoi teeman sisältöjä tuottavia alahankkeita. Koordinaatiohanketta toteuttaa Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeiden rahoittavana viranomaisena toimii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Hakuinfot

Hakuinfot järjestetään Teams-tilaisuuksina seuraavasti: 

Lue lisää

Valtakunnallinen Työmarkkinoiden kohtaanto -teema: neljä hankehakua 1.7.–27.9.2024

Lisätietoa hankehausta

Rahoitusasiantuntija Satu Tuimala, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 024 019, sähköposti muotoa [email protected]