Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Valmista tuli Kasukkalassa! (Kaakkois-Suomi)Uusi kevyen liikenteen väylä sulautuu maisemaan.

Vainikkalantien eli maantien 14821 kevyen liikenteen olosuhteet paranivat kertaheitolla Talpionmäentien ja Latutien välillä Lappeenrannassa, kun Kaakkois-Suomen ELY-keskus sai tieurakan päätökseen.

Nyt parannettu tieosuus perustuu vuonna 2020 valmistuneeseen Destian laatimaan tiesuunnitelmaan, missä Vainikkalantien varteen esitettiin rakennettavaksi erillinen kevyen liikenteen väylä välille Talpionmäentie – Latutie noin 1650 metrin matkalla.

-Kevyen liikenteen väylä kuivatettiin pääosin avo-ojilla. Kevyen liikenteen väylän leveys on 3,5 metriä, josta päällysteleveys on 3 metriä. Maantien ajoradan ja kevyen liikenteen väylän välikaistan leveys vaihtelee 0,75–18 metriin. Kasukkalan koulun kohdalla kevyen liikenteen väylä tehtiin korotettuna, kertoo projektipäällikkö Matti Ruoti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Lisäksi Vainikkalantielle rakennettiin suojatiesaareke Kasukkalan koulun kohdalle sekä kevyen liikenteen yhteys linja-autopysäkille. Linja-autopysäkkiä siirrettiin Latutien suuntaan. Korkean penkereen vuoksi väylä varustettiin kaiteella.

Kasukkalan eli maantien 14821 kevyen liikenteen järjestelyt tulivat maksamaan noin 800 000 euroa. - Kohde oli osa urakkaa, johon sisältyivät myös Mt 14780 (Mätöntie) parantaminen Lappeenrannan Ylämaalla, Nuijamaan rajan ylitys paikan lähtevän EU-kaistan rakentaminen, sekä kolme liikenneturvallisuuden parannus kohdetta valtatie kuudella Ruokolahdella ja Parikkalassa, Matti Ruoti kertoo.

Liikenneturvallisuuskohteiden työt ovat vielä käynnissä. Urakoitsijana toimi Destia Oy, ja toiminta urakoitsijan kanssa on ollut Ruotin mukaan sujuvaa ja työt ovat edenneet aikataulussa.

Keskikorokkeellinen suojatie Kasukkalan koulun kohdalla.

Keskikorokkeellinen suojatie Kasukkalan koulun kohdalla.

Kevyn liikenteen väylä maalaismaisemassa.


Pientä viimeistelyä liittymässä.


Teksti: Minna Niukkanen
Kuvat: Antti Tilli, Diopco Oy

​​​​​​​