Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Valkoposkihanhien pelloilta karkottamiseen on myönnetty uusia poikkeuslupia

Varsinais-Suomen ELY-keskus on viime viikolla myöntänyt 15 poikkeuslupaa valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta vakavien viljelyvahinkojen estämiseksi. Luvat koskevat 54 tilaa, jotka sijaitsevat pääosin Pohjois-Karjalassa. Poikkeusluvilla valkoposkihanhia saa karkottaa niitä vahingoittamattomilla menetelmillä. Kevätmuuttokaudella kovaäänisten karkotuskeinojen kuten paukkupatruunoiden käyttö on kielletty lintujen pesimärauhan turvaamiseksi.

Viime vuoden tapaan poikkeuslupia ei myönnetty valkoposkihanhien kuoliaaksi ampumiseen. Luonnonvarakeskuksen Hanhipelto-hankkeen tutkimustulokset valmistuivat, ja niiden mukaan valkoposkihanhien karkottaminen paukkupatruunoilla on yhtä tehokasta kuin kuoliaaksi ampuminen.

Vahinkojen tehokas torjunta edellyttää lintupeltoja ja monipuolisia karkotusmenetelmiä

Tämänhetkisen käytettävissä olevan tiedon mukaan aktiivinen karkottaminen eri menetelmien yhdistelmällä (lähestyminen, käsilaser, koirat, BirdAlert-karkotin, paukkupatruuna) on tehokasta, ja vähentää hanhien laidunnusta nurmipelloilla. Tämä vaatii organisoitua, päätoimista ja jatkuvaa karkottamista ja hanhien valvontaa suhteellisen rajatulla alueella auringonnoususta auringonlaskuun.

319 tilalla on voimassa oleva poikkeuslupa

Suomen kautta muuttavat valkoposkihanhet levähtävät ja laiduntavat arktisella muutollaan pääosin itäisen Suomen pelloilla. Suurina parvina levähtävät ja laiduntavat valkoposkihanhet aiheuttavat vakavaa vahinkoa viljelyksillä. Vahingot kohdistuvat erityisesti rehunurmiin ja oraisiin. Luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettujen lajien tahallinen häirintä erityisesti muuton aikaisilla tärkeillä levähdysalueilla on kielletty. Poikkeuslupia valkoposkihanhien karkottamiseen on myönnetty vakavien viljelyvahinkojen estämiseksi.

Tällä hetkellä voimassa on 66 poikkeuslupaa, jotka koskevat 319 tilaa. 35 tilalla on voimassa vuonna 2022 myönnetty poikkeuslupa valkoposkihanhien ampumiseen. Lupa-alueet kattavat laajasti itäisen ja eteläisen Suomen peltoja. Kovaäänisten äänipelotteiden käyttö on kielletty keväällä, koska kovaäänisen karkottamisen vaikutuksia ei tunneta vielä riittävästi, jotta muulle linnustolle aiheutuva häiriö alueella voitaisiin sulkea pois.

Viime vuoteen verrattuna poikkeuslupia on haettu suhteellisen vähän.

Poikkeuslupaa ehtii vielä hakea Aluehallinnon asiointipalvelun kautta:

Aluehallinnon asiointipalvelu

Palvelut, otsikon ”Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat” , pudotusvalikkossa  ”Hakemus rauhoitettujen lintujen tappamiseen ja häirintään” -hakemuslomake.

Voimassa olevien poikkeuslupien lupa-alueita voi tarkastella karttapalvelussa:

ArcGIS Web Application

Lue lisää

Valkoposkihanhien pelloilta karkottamiseen on myönnetty uusia poikkeuslupia, ELY-keskuksen tiedote, 17.4.2024 (sttinfo.fi)