Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Valkoposkihanhet kuuluvat suomalaiseen kaupunkiluontoon

Saapuneen kevään mukana valkoposkihanhet palaavat Suomeen. Valkoposkihanhia pesii Suomessa rannikolla ja eteläisen Suomen järvillä. Suomessa tavataan lisäksi muuttavia valkoposkihanhia, jotka muuttomatkallaan Keski-Euroopan talvehtimisalueilta arktisille pesimäalueilleen levähtävät ja ruokailevat eteläisen ja itäisen Suomen peltoalueilla.

Valkoposkihanhet ovat tuttu näky monien kaupunkien puistoissa ja rannoilla. Pesinnän jälkeen valkoposkihanhien määrä puistoissa kasvaa, kun saarissa pesineet valkoposkihanhet tulevat poikasineen puistoihin, missä ravinnon saatavuus on pesimäalueita parempaa. 

Valkoposkihanhien häirintä puistoissa on kielletty

Valkoposkihanhi on luonnonsuojelulailla rauhoitettu lintulaji. Luonnonsuojelulaki kieltää valkoposkihanhien häirinnän erityisesti pesimäaikana ja lajin elinkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Myös monet kaupunkialueet, kuten Kaivopuisto tai Arabianranta Helsingissä, Tapiolan alueen puistot Espoossa tai Ankkurinpuisto Lahdessa ovat valkoposkihanhien elinkierron kannalta tärkeitä paikkoja, joissa valkoposkihanhien hätyyttäminen, jahtaaminen ja karkottaminen on kielletty.

Valkoposkihanhien karkottamiseen tai jahtaamiseen ei saa koskaan ryhtyä oma-aloitteisesti vaan aina ennen karkotustoimiin ryhtymistä on tiedusteltava Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, edellyttääkö karkottaminen poikkeuslupaa. Rauhoitettuja lintuja koskevat poikkeuslupa-asiat on koko Suomen osalta (pl. Ahvenanmaa) keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

Lue lisää

Valkoposkihanhet kuuluvat suomalaiseen kaupunkiluontoon (26.4.2022, sttinfo.fi)