Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Valkeakosken voimalaitoksen poikkeusjuoksutus päättyy (Pirkanmaan ELY-keskus)

Viime viikkojen runsaiden sateiden myötä Valkeakosken voimalaitoksen yläpuolisten järvien vedenkorkeudet ovat nousseet niin paljon, ettei ole perusteita jatkaa poikkeusjuoksutusta. Vedenkorkeus Mallasvedellä on tällä hetkellä NN+83,67 m ja ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee noin 15 cm seuraavien 2 viikon aikana.

Erittäin kuivan syksyn vuoksi Valkeakosken voimalaitoksen juoksutusta rajoitettiin yli kolmen kuukauden ajan elokuun lopusta joulukuun alkuun. Poikkeusjuoksutuksella pyrittiin estämään Mallasveden, Roineen ja Längelmäveden vedenkorkeuden liiallista alentumista. Ilman poikkeusjuoksutuksia vedenkorkeus olisi tällä hetkellä 12 cm alempana.

Voimassa olevan luvan mukaan voimalaitoksen on juoksutettava luonnonmukaisen purkautumisen mukaan. Juoksutuksen suuruus on sidottu vedenkorkeuteen ikään kuin paikalla olisi vain koski, josta vesi purkautuu. Mitä ylempänä vedenkorkeus on, sitä enemmän on juoksutettava. Voimalaitos voi poiketa tästä juoksutuksesta, jos vedenkorkeus uhkaa laskea luvassa esitetyn raja-arvon (NN+83,64 m Mallasveden Apian asteikolla) alapuolelle.

Mallasveden asteikolla vedenkorkeus ehti olla marraskuussa alimmillaan jopa 13 cm raja-arvon alapuolella, koska syyskuu ja etenkin lokakuu olivat historiallisen vähäsateisia. Edelleenkin vedenkorkeus jää ajankohtaan nähden jonkin verran keskimääräistä alemmaksi. Edellisen kerran oli näin kuivaa talvella 2002/03.

Pirkanmaan vesitilanne normalisoitumassa

Marraskuun lopun ja joulukuun alun sateiden myötä maaperän vesivarastot ovat palautumassa normaaleiksi. Vielä marraskuun alkupuolella Pirkanmaan itäiset alueet olivat maan kuivimpia ja järvien vedenkorkeudet olivat monin paikoin lähes ennätysalhaisia. Sateista huolimatta useiden luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat edelleenkin ajankohdan keskimääräisiä arvoja alempana. Maaperän kosteuden lisääntymisen myötä uudet sateet nostattavat vedenkorkeuksia aikaisempia sateita enemmän.

Säännöstellyillä järvillä varaudutaan talveen

Myös suurimmilla säännöstellyillä järvillä, eli Näsijärvellä, Pyhäjärvellä, Vanajavedellä ja Kyrösjärvellä, viimeaikaiset sateet näkyvät järviin tulevan virtaaman lisääntymisenä ja vedenkorkeuksien nousuna. Säännösteltyjen järvien juoksutuksia on lisätty, jotta järviin jäisi riittävästi tilaa hyydetulvien ehkäisemiseksi Kokemäenjoen alaosalla. Kun tulee riittävän kovat pakkaset, järvien juoksutusten pienentäminen edistää Kokemäenjoen jääkannen muodostumista, mikä ehkäisee hyyteen muodostumista.

Lisätietoja:

  • ymparisto.fi-palvelu: Vesistöjen vedenkorkeudet Pirkanmaalla
  • Pirkanmaan ELY-keskus:
    • johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188
    • vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359

 

Seuraa meitä Twitterissä:


Alueellista tietoa