Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Vaikuta liikkumisen turvallisuuteen Kempeleessä -liikenneturvallisuussuunitelman sekä Kempeleen - ja Piriläntien toimenpidesuunnitelman esittelytilaisuus (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kempeleen kuntaan ollaan laatimassa liikenneturvallisuussuunnitelma sekä Kempeleen- ja Piriläntien toimenpidesuunnitelmaa Kempeleen kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Työ valmistuu vuoden loppuun mennessä. Asiaa esitellään 14.10.2013 klo.18.00 alkaen yleisötilaisuudessa Kempeleen kunnan talolla.

Suunnitelmien tekemine on aloitettu viime keväänä ja nyt ne ovat luonnosvaiheessa. Suunnitelmissa on kartoitettu liikenteen turvallisuusongelmat ja tehty esityksiä, joilla kunnan liikenneturvallisuutta voidaan parantaa. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää sekä liikennejärjestelyiden parantamistoimenpiteitä että liikenneturvallisuustyön kehittämistä. Kempeleen- ja Piriläntien toimenpidesuunnitelmassa työn tavoitteena on taata liikenteen sujuvuus väylillä sekä kehittää alueen liikenneturvallisuutta.

Työn alussa on selvitetty liikenteen ongelmakohteet oppilas- ja asukaskyselyn, asiantuntijahaastattelujen, tapahtuneiden onnettomuuksien, erilaisten rekisterianalyysien ja maastokäyntien avulla. Yksi tärkeimmistä tietolähteistä on ollut peruskoululaisille ja asukkaille suunnattu kysely, jolla kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia alueiden pahimmista
liikenneturvallisuusongelmista. Kempeleessä noin 120 oppilasta ja noin 450 asukasta vastasi kyselyyn, joten palautetta saatiin kiitettävästi.

Liikenneturvallisuussuunnitelman painopiste on pienehköissä ja kohtuullisen nopeasti toteutettavissa toimenpiteissä. Tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat olleet kevyen liikenteen väylien parantaminen. Tavoitteena on erityisesti jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksien parantaminen taajamassa ja koulureittien turvallisuuden varmistaminen.

Kempeleen- ja Piriläntien toimenpidesuunnitelmassa painopiste on kustannuksiltaan kohtuullisissa ja vaiheittain rakennettavissa toimenpiteissä. Tavoitteena on, että toimenpiteet sopivat teknisesti ja ympäristöllisesti tiivistyvään maankäyttöön.

Liikenneturvallisuustyö osaksi hallintokuntien arkea

Liikenneturvallisuustyön tarkoituksena on saattaa liikenneturvallisuus osaksi kuntien työtekijöiden normaaleja toimintatapoja. Yhteisten tavoitteiden ja valittujen painotusten sekä yhteistyömuotojen pohjalta liikenne-turvallisuustyö organisoidaan parhaiten kuntien toimintatapoihin sopivaksi. Tavoitteena on ollut kehittää toimintamallit liikenneturvallisuustyölle sekä lisätä työn aktiivisuutta ja arvostusta.

Suunnittelutyön tilaajia ovat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kempeleen kunta. Mukana ovat myös poliisi, pelastuslaitos ja Liikenneturva. Suunnitelmaa laativa konsultti on Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Tapio Peltola, Kempeleen kunta, puh. 050 4636 502,
Heino Heikkinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 241,
Erkki Sarjanoja, Ramboll Finland Oy, puh. 040 576 0484.


Alueellista tietoa