Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Vaasan seudun ja Kyrönmaan palvelukohteiden viitoitus uudistuu, yleisötilaisuus 7.5.2013 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Pohjanmaan liitto ovat käynnistäneet Pohjanmaan palvelukohteiden viitoitussuunnitelman laatimisen. Vaasan (ml. Vähäkyrö), Mustasaaren, Laihian ja Isokyrön alueen suunnitelmaluonnosta esitellään alueen yrittäjille, palvelutarjoajille ja muille asiasta kiinnostuneille tiistaina 7.5.2013 klo 18 Vaasassa Hallintotalon valtuustosalissa (Vaasanpuistikko 10). Yleisötilaisuuksia järjestetään Pohjanmaalla kaikkiaan kolme ja tämä on järjestyksessään toinen.

 

Kaikkien nykyisten palvelukohteiden (majoituspalvelut, nähtävyydet, luontokohteet, aktiviteetit yms.) ennen 1.10.2006 myönnettyjen opastelupien voimassaolo lakkaa 31.12.2013. Näiden kohteiden opasteluvat ja viitoitus on uusittava, jos toiminta edelleen jatkuu vuodesta 2014 eteenpäin. Tienpitäjä aikoo poistaa maanteiden varsilta kaikki opasteluvan vastaiset merkit vuoden 2014 aikana. 

Mittavan valtakunnallisen toimintatavan muutoksen vuoksi on käynnistetty seudullisen viitoitussuunnitelman laatiminen. Pohjanmaan palvelukohteiden viitoitussuunnitelma valmistuu lokakuussa 2013. Pohjanmaalle on valmistunut vuonna 2007 palvelukohteiden maakunnallinen opastussuunnitelma, joka on tämän suunnitelman ns. esisuunnitelma. Nyt käynnissä olevassa suunnittelutyössä laaditaan liikennemerkkitasoiset suunnitelmaratkaisut kaikkiin viitoituskelpoisiin palvelukohteisiin. 

Suunnitelmassa käsitellään muun muassa majoituskohteiden, leirintäalueiden, ravintoloiden, kahviloiden sekä erilaisten aktiviteettien, nähtävyyksien ja maaseutuyritysten viitoitusmahdollisuudet. Lähtökohtana on, että matkantekoa palvelevat kohteet (sinipohjaiset taulut) opastetaan kohteen kohdalla ja etäämpänä olevat kohteet viitoitetaan, mikäli ne ovat selkeästi matkalle lähdön syyn mukaisia vapaa-ajan matkakohteita (ruskeapohjaiset taulut). Taajamassa sijaitsevia peruspalveluita ei yleensä viitoiteta.

Suunnitelmassa käsitellään myös kuntien opastuspaikat, joita ovat opastustoimistot ja teiden varsilla olevat opastuspisteet. Nykyisten opastuspisteiden runsasta määrää ja sijainteja pyritään järkeistämään. Opastuspaikkojen sisällön tuottaminen, pystytystelineiden rakentaminen ja ylläpito ovat aina kuntien vastuulla.

Palvelukohteiden opasteita varten on hankittava tienpitäjän opastelupa. Lupaa haetaan maanteiden osalta Pirkanmaan ELY-keskuksesta ja katujen osalta kunnasta. Opasteen hankinta, pystytys ja ylläpito ovat yrittäjän tai toiminnasta vastaavan tahon vastuulla. Opastelupia myönnettäessä ohjenuorana toimivat alueelle laadittu alueellinen viitoitussuunnitelma sekä valtakunnalliset viitoituskriteerit.

Pohjanmaan kunnissa olevien palveluntarjoajien kannattaa olla tiiviissä yhteydessä oman kunnan edustajaan tai suunnittelijakonsulttiin, mikäli palvelukohteen opasteet on tarkoitus uusia ennen suunnitelman valmistumista. Pietarsaaren seudun suunnitelmaratkaisut valmistuvat huhtikuussa, Vaasan ja Kyrönmaan seudun kesäkuussa ja Suupohjan rannikkoseutu osa Vaasan seutua valmistuu lokakuussa. Suunnittelualueen valmistumisen jälkeen voi niissä oleviin kohteisiin hakea jo uusia palvelukohteen opastelupia.

Pirkanmaan ELY-keskuksen Lupapalvelut muistuttaa, että määräajan lähestyessä saattaa lupakäsittelijöillä ja merkkivalmistajilla olla ruuhkaa, joka pitkittää lupakäsittely- ja toimitusaikoja. 

 Lisätietoja                       

 • Esa Simelius
  Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
  Liikenne ja infrastruktuuri
  Puh. 0400 163 459 
 • Tero Voldi
  Pohjanmaan liitto
  Puh.
  044 320 6568
 • Jani Karjalainen
  Ramboll Finland Oy
  Pih. 040 507 1674

Alueellista tietoa