Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi tulee voimaan marraskuussa

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 tulee voimaan 1.11.2021. Laki koskee kahta ELY-keskusten yritystoiminnan kehittämiseksi myöntämää avustusta, joita ovat yrityksen kehittämisavustus ja toimintaympäristön kehittämisavustus. 

Yrityksen kehittämisavustusta myönnetään innovatiivisiin kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin. Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

Avustuksia tullaan rahoittamaan valtion talousarvion määrärahoista ja Euroopan unionin rahastoista, erityisesti Euroopan aluekehitysrahastosta ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, saatavilla varoilla. Avustusten myöntämisessä otetaan huomioon Euroopan unionin ja kansallisen alue- ja rakennepolitiikan tavoitteet sekä kilpailunäkökohdat. Keskeisiä painopisteitä ohjelmakaudella 2021‒2027 ovat hiilineutraaliuden, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä digitalisaation edistäminen.

Lue lisää:

Uusi laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi tulee voimaan marraskuussa (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 9.9.2021, tem.fi)