Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Uudet luomusitoumukset ja ympäristösopimukset haettavina tänä keväänä (Etelä-Savo)

Tänä vuonna voi hakea sekä uusia luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksia että uusia luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksia.

Viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea kosteikkojen hoitoa koskevia ympäristösopimuksia sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevia ympäristösopimuksia. Kosteikon hoitosopimusta voi hakea myös vesioikeudellinen yhteisö. Uusia alkuperäisrotujen kasvattamista koskevia sopimuksia ei voi tänä keväänä hakea, mutta v. 2015 ja 2016 alkaneeseen sopimukseen voi hakea eläinmäärän lisäystä.

Korvausta voidaan hakea myös ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamiseen kosteikon rakentamiseksi tai perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

Tarkemmat hakuehdot löytyvät maaseutuviraston verkkosivulta www.mavi.fi.  Hakemukset tulee toimittaa Etelä-Savon ELY-keskukseen 15.6.2017 mennessä.

Linkit:

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen, ossi.tuuliainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 098
Maaseutuasiantuntija Hillevi Teittinen, hillevi.teittinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 094
Rahoitusasiantuntija Kaija Siikavirta, kaija.siikavirta(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 087


Alueellista tietoa