Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Uudenkylän ampumaradan maaperä puhdistetaan (Päijät-Häme)            

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Orimattilan ja Nastolan rajalla sijaitsevan Uudenkylän ampumaradan maaperän puhdistamisesta. Puolustusvoimien Uudenkylän varaston ja poliisin käytössä vuodesta 1994 ollut ampumarata jäi pois käytöstä vuonna 2016. Ampumaradan taustavalli kunnostetaan syksyn aikana. Taustavalliin kertyneet luodit ja haulit sekä pilaantunut maa-aines poistetaan. Ampumaradan taustavallin maa-aines on pilaantunut vuosien varrella lyijyllä, kuparilla, sinkillä ja antimonilla. Poistettavaa pilaantunutta maata on yhteensä noin 200 tonnia. Puhdistustyöstä vastaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta.

Pilaantunut maa tulee puhdistaa, etteivät maaperän haitta-aineet kulkeudu pintavesiin tai muutoin rajoita alueen maankäyttöä. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantuneet maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Osa kaivumassoista voidaan hyödyntää taustavallin muotoilussa. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään ja varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

 

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme

 

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240

Tiedotus:

Viestintäsuunnittelija Jaakko Koivisto, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 020 990      


Alueellista tietoa