Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Uudella hinnoittelulla lupahinnat paremmin vastaamaan kustannuksia (Pirkanmaan ELY-keskus)

Työ- ja elinkeinoministeriön uusi maksuasetus nosti viranomaisluvista perittäviä maksuja. Korotuksen taustalla on valtion sektorilla vuosia jatkunut toimintojen kustannusvastaamattomuus.

Työ- ja elinkeinoministeriön uusi maksuasetus nosti tammikuun 10. päivästä ELY-keskuksen liikenneluvista perittäviä maksuja. Lupamaksujen korotusta perustellaan maksujen jäämisellä jälkeen yleisestä kustannustasosta sekä luvista aiheutuvien kustannusten vastaamattomuudella viranomaistyön määrään. Samasta tammikuun ajankohdasta tuli voimaan myös muutoksia ympäristövastuualueella tehtävien päätösten ja suoritteiden hinnoitteluun.

Maastokäynnistä peritään vastedes maksu 

Sähkö- ja viestintäjohtojen sijoitussopimusten yhteydessä perittäviin ELY-keskuksen lupahintoihin tuli maksuasetusmuutoksessa korotuksia. Muutoksia tuli myös lupien myöntämisperusteisiin. Jatkossa kolmessa eri maksuluokassa perittävän johto- ja kaapeliluvan hinta määräytyy hankkeen laajuuden ja työmäärän mukaan. Lisäksi hankkeen toteuttamisen yhteydessä tehtävästä maastokäynnistä peritään maksu.

Aiemmin 180 euroa maksaneiden lupien hintahaitari vaihtelee nyt 410 eurosta 2400 euroon sisältäen maastokäyntikulut. Kustannusvastaamattomuus nosti myös palvelukohteiden opastelupien ja tienvarsimainonnan poikkeuslupien hintaa. Opastelupien hinnat vaihtelevat 180 eurosta 350 euroon. Tienvarsimainoksen poikkeuslupa taas maksaa jatkossa 430 euroa aiemman 330 euron sijasta.

Muutoksia erikoiskuljetuslupiin

Erikoiskuljetuslupien maksut on edelleen porrastettu ajoneuvon massan mukaisesti, mutta massarajoihin tuli muutoksia. Tuttu 90 tonnin raja korottui 120 tonniin, jotta normaalimassaisiin 76 tonnin kuljetuksiin tuli selvä ero. Osa hinnoista nousi, mutta toisaalta osa myös laski, sillä uusi hinnoittelu pyrkii entistä paremmin saamaan hinnat vastaamaan eri lupatyyppeihin käytettävää todellista työaikaa.

Uusi maksuasetus poisti kuljetusyhtiöltä mahdollisuuden saada kuljetuslupaansa ylimääräinen lisäreitti puoleen hintaan. Erikoiskuljetusluvan sisältämästä lisäreitistä peritään nyt uusi lupamaksu, sillä jokainen reitti vaatii jatkossa oman kuljetuslupansa. Asetusmuutosta edeltänyt hinnoittelumalli perustui vanhaan reitinhakujärjestelmään, jossa kuljetuskalustolle oli yhteen lupapäätökseen helppo laatia useampi reitti. Perustelu myöntää lisäreitti puoleen hintaan alkuperäishinnasta vähäisen työmäärän vuoksi, ei enää uudessa tietojärjestelmässä päde, sillä lisäreitin suunnittelu samalle kuljetuskalustolle vaihtoehtoreittiä pitkin vaatii lähes saman työmäärän kuin varsinainenkin reitti. Toisaalta uudella hinnoittelulla kuljetusyhtiö ohjataan suunnittelemaan kulkureittinsä itsenäisemmin, jotta ELY-keskuksen resurssit voidaan jatkossa kohdentaa tarkoituksenmukaisemmalla tavalla.


Alueellista tietoa