Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

UPM ja Etelä-Savon ELY-keskus sopivat suojelualueiden perustamisesta (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja UPM ovat sopineet 16.12.2013 suojelualueiden perustamisesta. Sopimukseen sisältyvät alueet sijaitsevat Rantasalmella ja Savonlinnassa ja ovat yhteispinta-alaltaan 433 hehtaaria.  Alueet kuuluvat Natura 2000 -suojeluverkostoon.

Tänään allekirjoitettu kauppa on sekä kooltaan että alueen luontoarvoilta yksi merkittävimmistä 2000-luvulla sovituista suojelualuekaupoista Etelä-Savossa. Kaupan merkittävin osa ovat Savonlinnan Loikansaaressa ja Rantasalmen Tammenlahdessa sijaitsevat, yhteensä 400 hehtaarin alueet, jotka ovat keskeinen osa Hevonniemen Natura 2000 -verkoston aluetta. Hevonniemen vedet ovat saimaannorpan elinaluetta.

Nyt suojeltavalla alueella on Hevonniemessä yli 10 kilometriä täysin rakentamatonta Saimaan rantaa sekä sen edustalla useita rakentamattomia saaria. Hevonniemen maasto on maisemallisesti kaunista ja topografialtaan hyvin vaihtelevaa. Metsät vaihtelevat karuista kalliometsistä laaksojen ja notkelmien reheviin lehtometsiin. Alue on myös merkittävä lehtokeskittymä. Alueen lehdoissa esiintyy monipuolisesti vaateliasta ja myös uhanalaista lehtolajistoa.

Ympäristöministeriö ja UPM jatkavat Natura 2000 -verkoston kuuluvien suojelualueiden toteuttamisneuvotteluja vuonna 2014.

Osapuolet ovat sopineet, että kaupan hintaa ei julkaista.

Lisätietoja:

DI Pasi Ryhänen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4229, pasi.ryhanen(at)ely-keskus.fi

Myyntipäällikkö Riitta Väisänen, UPM, p. 0400 546 690, riitta.m.vaisanen(at)upm.com


Alueellista tietoa