Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Työmarkkinatilanteen muutokset vuonna 2015 - tärkeintä rakennetyöttömyyden purkaminen (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon työttömyysluvut ovat edelleen korkeat. Rakennetyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä on nousut edellisvuodesta. Haasteellisinta on rakennetyöttömien työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Rakennetyöttömiä on kaikilla TE- toimiston palvelulinjoilla. Rakennetyöttömyyden pitkittyessä uhkaa työttömyyden pitkittyminen. Pitkään jatkuneesta työttömyydestä on entistä vaikeampi palata takaisin avoimille työmarkkinoille.

Etelä-Savossa oli työttömänä lokakuussa 8442 henkilöä, joista 61 % kuuluu ns. rakennetyöttömien ryhmään. Ryhmä pitää sisällään pitkäaikaistyöttömät, henkilöt, jotka ovat olleet viimeisen 16 kuukauden aikana yli 12 kuukautta työttömänä, mutta myös henkilöt, jotka ovat jääneet eri palveluista työttömiksi, entisellä ammatilla tai koulutuksella ei enää työllisty tai työpaikka on vain hävinnyt rakennemuutoksen myötä.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2015 kansallisen rahoituksen riittävyys tulee olemaan vaikeaa tasapainottelua eri tukimuotojen välillä. Painopisteen tulisi olla nopean työllistymisen hoidossa niin, että se palvelisi elinkeinoelämää ja sen tarvetta saada nopeasti osaavaa työvoimaa, mutta samanaikaisesti pitkäaikaistyöttömyyden työllistymisen tukemiseen on myös löydyttävä rahaa.

Uutena haasteena on myös maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen ja muun työvoimapoliittisen koulutuksen suhde. Etelä-Savo ottaa aktiivisesti vastaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, joille tulee turvata riittävä määräraha kotoutumiskoulutuksiin, vastaavasti rakennetyöttömyyden purkaminen edellyttää vahvaa panostusta koulutukseen.

Työvoimapoliittiset uudistukset ja kuntien työllisyyspalveluiden kehittäminen

Ensi vuoden alusta astuu voimaan kaksi kuntia ja TE- palveluita koskevaa uudistusta. Toinen on työmarkkinatukiuudistus, jossa kuntien vastuulle siirtyvät 300 päivää työttömänä olleet aikaisempien 500 päivää työttömänä olleiden lisäksi. Sen lisäksi tulee voimaan TYP-uudistus, jossa pitkäaikaistyöttömien palvelut kootaan yhteen monialaiseen yhteispalveluun. Uudistus merkitsee nykyisten Työvoiman palvelukeskusten (TYP) toiminnan laajentamista koskemaan kaikkia kuntia.  Yhteispalvelu tehostaa eri toimijoiden yhteistyötä ja parantaa työttömille tarjottavia palveluita. Kohderyhmänä ovat aikaisemmin olleet yli 1000 päivää työttömänä olleet, nyt myös alle 25-vuotiaat pääsisivät palveluun, työttömyyden kestettyä kuusi kuukautta.

Haasteelliseksi uudistusten käynnistymisen tekee kuntien erilaiset valmiudet ottaa hoitaakseen pitkään työttömänä olleiden kohderyhmä. Kunnat ovat heränneet myöhään omien työllisyyspalveluidensa kehittämiseen. Haasteellista tulee olemaan myös se, kuinka kunnat ja uusi monialainen yhteispalvelu pystyvät vastaamaan alueellisesti tasapuolisista palveluista ja resurssoimaan henkilökuntaa riittävästi suuremmalle asiakasmäärälle. Myös palveluiden tuottamisesta ja työnjaosta sopiminen valtion ja kuntien kesken tulisi saada aikaiseksi mahdollisimman pian.

Etelä-Savossa on toteutettu kaksi kuntakokeiluhanketta, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Kuntakokeilun tavoitteena on ollut löytää pitkään työttömänä olleille uusia työllistymisen keinoja kunnan toimintamuotona. Kuntakokeilut päättyvät vuonna 2015. Kuntakokeiluista on saatu uusia hyviä kokemuksia, toisaalta hyviä toimivia malleja on pystytty vahvistamaan. Kuntakokeiluiden erääksi tulokseksi voidaan katsoa kuntien aktivoituminen kehittämään omaa työllistämistoimintaansa ja uudistamaan työllistämisrakenteitaan, etenkin pitkään työttömänä olleiden kohdalla. Kuntakokeilujen tulokset tulisikin pystyä siirtämään tulevana vuona osaksi kunnan ja TE -palveluiden normaalia toimintaa, riippumatta tiukentuneista taloudellisista resursseista.

Kunnat ovat taloudellisesti erittäin tiukoilla. Kunnat uudistavat vahvasti peruspalveluitaan entistä kustannustehokkaammiksi ja pyrkivät vastaamaan uusiin tehtäviin, kuitenkin mahdollisuudet vastata esim. työvoimapoliittisiin uudistuksiin on useamman kunnan näkökulmasta erittäin ongelmallinen.

Nuorten työllisyystilanne on edelleen vaikea, työllistymisen suurin este on työpaikkojen puute. Myös yritysten varovaisuus palkata nuoria on ongelma, pelkkä palkkatuki ei riitä, tai se riittää vain vähäksi aikaa. Nuorten työllistymisen aktivoimiseksi pitää edelleenkin kehittää uusia keinoja ja tehdä pitkäjänteistä työtä eri työllistämispalvelutoimijoiden kanssa (TE- palvelut, oppilaitokset, hankkeet ja välityömarkkinatoimijat).

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 089, irja.sokka(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa