Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Työkaluja suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointiin

Ympäristöministeriö on julkaissut suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia (SOVA) koskevan ohjeen ja SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin oppaan.

SOVA-ohje on tarkoitettu erityisesti ELY-keskusten virkamiesten tueksi, kun he laativat ympäristöarviointia koskevia lausuntoja. SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin oppaassa kiinnitetään puolestaan erityisesti huomiota siihen, kuinka ympäristöarvioinnista saadaan mahdollisimman vaikuttava. Opas neuvoo arvioinnin tekemiseen ja siihen on koottu hyviä käytäntöjä, mutta myös kokemuksia käytännön haasteista.

Lue lisää:


Alueellista tietoa