Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Työmarkkinoiden kohtaanto -teeman koordinaatiohankkeen haku on auki!

Työmarkkinoiden kohtaanto -teeman koordinaatiohankkeen haku on auki 30.9.2022 saakka.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman valtakunnallisessa kohtaantoteemassa tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tehokkaiden työvoima- ja yrityspalveluiden avulla, sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa parantavien mallien ja palvelujen kehittäminen.

Työmarkkinoiden kohtaanto on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) valtakunnallinen ESR+-teema. Välittävänä toimielimenä toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

Valtakunnallinen työmarkkinoiden kohtaanto -teema toteutetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjassa 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi. Teema vastaa ohjelman toimintalinjan 4.1. Polkuja töihin ja 4.2 Uutta osaamista työelämään (ESR+) tavoitteita.

Koordinaatiohankkeen tehtävänä on vahvistaa valtakunnallisten teemojen toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta tukemalla teemojen toimeenpanoa toteuttavia hankkeita ja fasilitoimalla kunkin teeman hankkeiden keskinäistä ja teemojen välistä yhteistyötä. Koordinaatiohanke tukee valtakunnallisten teemojen yhteensovittamista muiden kansallisten ja kansainvälisten (erityisesti EU) rahoitusohjelmien, strategioiden ja aloitteiden kanssa.

Teemojen varsinaisten hankkeiden haut avautuvat syksyn 2022 aikana.

Työmarkkinoiden kohtaanto -teeman koordinaatiohankkeen materiaaleihin pääset tutustumaan työllisyysteeman materiaalipankissa.

Työllisyysteemojen materiaalit (rakennerahastot.fi)

Lue lisää

Työmarkkinoiden kohtaanto -teeman koordinaatiohankkeen haun hakuaikaa on jatkettu! (18.8.2022, rakennerahastot.fi)