Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Työelämän kansainvälistymiseen keskittyvä valtakunnallinen Talent Boost Summit -tapahtuma järjestetään Vaasassa 22.11.

Talent Boost Summit on valtakunnallinen yrityksille ja sidosryhmille suunnattu tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa. Kyseessä on kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja monimuotoisten työyhteisöjen kehittämiseen keskittyvä tapahtuma, jonka pääpaino on hyviksi todetuissa käytänteissä ja tarjolla olevissa palveluissa.


Vuosittainen Talent Boost Summit kokoaa ihmisiä yhteen kansainvälisen työelämän kysymysten ympärille tänä syksynä Vaasassa. Tapahtuman taustalla on kansallinen Talent Boost -ohjelma, jolla edistetään kansainvälisten osaajien houkuttelua, maahanmuuttoa ja Suomeen juurtumista. Åbo Akademin tiloissa järjestettävässä tapahtumassa on luvassa mielenkiintoisia puhujia, kansainvälistä tunnelmaa sekä verkostoitumista niin yritysten kuin alan asiantuntijoidenkin kanssa. Paikan päälle Vaasaan on ilmoittautunut 300 henkilöä, minkä lisäksi verkossa tapahtumaa tulee seuraamaan yli 200 etäosallistujaa.

– Talent Boost Summit kokoaa yhteen laajan toimijaverkoston eri puolilta yhteiskuntaa. Hyvin toimiva verkosto onkin välttämätön saadaksemme kansainvälisiä osaajia Suomeen ja tehdäksemme heidän olonsa kotoisaksi täällä, johtava asiantuntija Katri Niskanen työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Ohjelmassa kansainvälisyyden kokemuksia monista näkökulmista

Talent Boost Summit on osallistujalle oiva tilaisuus napata mukaansa parhaat tärpit palveluista, joita kansainvälisiin rekrytointeihin ja monimuotoisten työyhteisöjen kehittämiseen on saatavilla. Lisäksi osallistuja saa päivän aikana kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, miten veto- ja pitovoimatekijöitä kehitetään niin koko Suomen, alueiden kuin yksittäisen kunnankin näkökulmasta.

– Suomessa on 309 kuntaa, joista pienin kaupunki on 1 200 asukkaan Kaskinen ja suurin reilun 650 000 asukkaan Helsinki. Haluammekin nostaa esiin sen, kuinka erilaisia alueita ja kuntia Suomessa on. Niitä yhdistää työvoimapula ja tavoite tehdä toimenpiteitä kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Yritykset tarvitsevat julkista sektoria turvaamaan työvoiman saantia, ja kunnat tarvitsevat menestyviä yrityksiä edistämään elinvoimaisuuttaan, tapahtuman koordinaattori Anna Korsbäck kertoo. 

Ohjelmassa kuullaan esimerkkejä kansainvälisestä rekrytoinnista esimerkiksi hoiva-alalta Satakunnasta ja Etelä-Karjalan kampanjasta, jolla houkuteltiin alueelle Green Tech -alan huippuosaajia Aasiasta. Kokemuksia työllistymisestä ja kotoutumisesta Suomessa tullaan kuulemaan myös kansainvälisiltä osaajilta itseltään. Päivän päättää paneelikeskustelu, jossa pureudutaan tapahtuman ydinteemaan: pitovoimaan ja yhteistyöhön sen taustalla.

Tapahtuma on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille yrityksille, työnantajille, kansainvälisille osaajille ja muille sidosryhmille. Osallistujia odotetaan myös julkiselta sektorilta, oppilaitoksista sekä kunnista ja kaupungeista. Tapahtuman järjestäjiä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Business Finland, Empower Wednesday -ohjelma (Turun kaupunki, Turku Business Region, International Working Women of Finland), Kokka kohti Suomea -hanke (Varsinais-Suomen ELY-keskus, ESR), sekä Pohjanmaan ELY-keskus ja Pohjanmaan TE-palvelut.

Lisätiedot